Na co dzień słyszymy z ust wielu osób przykazanie, które mówi nam o tym, ż prawda jest najważniejsza. Każą nam żyć według tego przesłania, by nasza droga była zawsze prosta i bez skomplikowanych zakrętów. Jednak często zdarza się nam, że mamy problem z tym, jak odróżnić prawdę od innych, nieistotnych wartości życiowych. Pewien uczony, nazwiskiem Einstein w swoich słowach zaproponował rozwiązanie naszego problemu: ,,Prawdą jest to, co wytrzyma próbę doświadczenia’’. Słuchając tych słów, na myśl przychodzi tylko jedno skojarzenie. Przyjaźń. Często mówimy, że ktoś jest naszym prawdziwym przyjacielem, ale co to dokładnie znaczy? Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć na czym polega taka przyjaźń. Zazwyczaj spekulujemy, że w przyjaźni nie liczą się pieniądze, tylko życie naszego przyjaciela. To prawda. Prawdziwy przyjaciel przejdzie ową ,,próbę doświadczenia’’ i wypełniając arkusz, w obserwacjach zapisze, że życie w prawdziwej przyjaźni staje się o wiele lepsze i ciekawsze. W końcu wyciągając z tego wniosek- ,,próba doświadczenia’’ zakończyła się pomyślnie....