Cechy faszyzmu niemieckiego i włoskiego: -wodzostwo; -monopartyjność; -militaryzm; -etatyzm; -korporacjonizm(W); „jednostka jest niczym, naród jest wszystkim”-główne przesłanie niemieckiego faszyzmu. Podboje Niemiec: okręg Kłajpedy, seary, Nadrenia, anszlauz w Austrii, Sudety czeskie, protektorat Czech i Moraw. Podboje Włoch: Albania, Podb. Państw faszystowskich: Hiszpania, Węgry, Słowacja. Podb. Polski: zadrze, górna Orawa, spisz. Państwa totalitarne: -zasada wodzostwa stanowi oficjalną regułę ustroju, -władza w państwie należy do jednej partii, -zlikwidowana wszelka opozycja przeważnie przy użyciu terroru, -wrogi stosunek do religii. Państwa autorytarne: -pozycja dyktatora ma nieformalny charakter, -partia obozu rządzącego nie przejmuje kompetencji urzędów państwowych, -legalna opozycja, -nie jast obecny masowy terror. Cechy wspólne systemu totalitarnego(fasz i komu): negowanie zasad demokracji i parlamentaryzmu, -dążenie do kontroli nad życiem, -pogarda wobec prawa które jest...