Religia chrześcijańska jest jedną z najstarszych religii na świecie, która z czasem zdominowała, a nawet z terroryzowała świat pełny łatwo wiernych ludzi. Religia choć z założenia miała pomagać ludziom zrozumieć wpływ na nas i miłość Boga z czasem podbiła wszystkie zakamarki naszego życia. Jej dominacja była tak wielka, wszyscy monarchowie, królowie mieli być podlegli i liczyć się ze świętym słowem patriarchów kościoła katolickiego. Wielu naukowców m. in. Galileusz bał się swoich wyników badań i wyciągniętych wniosków z powodu kościoła, który nie dopuszczał żadnych innowacji, a wszystko o było niezgodne z nauką kościoła uznawane było za herezje i podlegało karze. W Hiszpanii postrachem wśród ludzi zwanych mianem heretyka budziła bezwzględna inkwizycja. Tamtejsze mieszczaństwo nie było zbyt elokwentne i wykształcone i tym samym łatwowierne ludziom wydającym się być natchnionym wiedzą przez Boga. W powieści Sienkiewicza...