Utwór przedstawia krajobraz górski. Kasprowicz opisuje krajobraz który widzi i podziwia. Najbardziej rzuca mu się w oczy róża, gdyż jest to okaz niezwykły biorac pod uwagę, że róże w górach nie rosną za często.Zauważa również limbę, spróchniałą,zniszczoną przez burzę.Ma to oczywiście wymiar symboliczny, autor pod symbolem róży i limby ukrył pewne przymioty. Róża ma symbolizować życie i wszystko co się z nim wiąże, od piękna po siłę, uczucie, ale również kruchość i samotnosc, ponieważ róża w górach jest...