„Rozwój genetyki jako nauki” Izabela Walska Kl. II a LO Wszyscy dobrze wiemy, ze dzieci są w mniejszym lub większym stopniu podobne do swoich rodziców, dziadków i rodzeństwa, ale czy można przewidzieć jak będą wyglądały kolejne pokolenia? Odpowiedzi, przynajmniej częściowej, mogą udzielić nam naukowcy badający procesy dziedziczenia, czyli genetycy. Słowo genetyka pochodzi z języka greckiego genno = dawać życie. Genetyka to nauka o dziedziczności i zmienności organizmów , które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach (Genom-materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów.) Jak do każdego odkrycia tak i do tego potrzeba było lat badań, różnych perspektyw. A więc jak to wszystko wyglądało? Początki genetyki. Genetyka lako odrębna nauka powstała na początku XX w. , ale jej korzenie - podwaliny sięgają czasów starożytnych, bowiem już wtedy poczyniono wiele trafnych obserwacji o znaczeniu praktycznym. Związane są one z zakazem małżeństw między osobami spokrewnionymi w judaizmie, a później w religii chrześcijańskiej oraz na podstawie obserwacji świata roślin i zwierząt. Prawdopodobnie w miarę możliwości do siewu używano nasion z najbardziej wartościowych gospodarczo roślin a do dalszego chowu zostawiano najcenniejsze zwierzęta. Przykładem takiej selekcji jest kukurydza, która była podstawową rośliną uprawną Indian, amerykańskich MAJÓW, AZTEKÓW i INKÓW. A w wykopaliskach sprzed paru tysięcy lat znaleziono kłosy kolby kukurydzy o długości5-7 cm, zawierające 20-30 drobnych nasion. Obecnie długość kolb kukurydzy sięga 30 cm i zawierają one po kilkaset nasion. Podobnie było w przypadku zwierząt - zwłaszcza przodka świni domowej - dzika oraz konia. Nad zjawiskiem dziedziczności zastanawiali się również filozofowie greccy a wśród nich - Demokryt, Teofrast - uczeń Arystotelesa, którzy dostrzegli podobieństwa między rozmnażaniem się roślin i zwierząt. Zastanawiali się nad tym również biologowie w XVIII i XIX w. m.in. po odkryciu mikroskopu, który odegrał bardzo ważną rolę w badaniach. Na pytanie , na czym polega istota dziedziczności nauka dała częściową odpowiedź dopiero stosunkowo niedawno i jest syntezą poszukiwań i badań całych pokoleń biologów, chemików, hodowców i lekarzy badających przejawy życia. Dziedziczenie cech intrygowało ludzkość już w zamierzchłych czasach. Bogactwo otaczającego ich życia zmuszało ich do zastanawiania się: dlaczego to wszystko tak się dzieje? W przeszłości nasi przodkowie nie tylko dziwili się, ale i eksperymentowali wykorzystując dziedziczenie dla własnych celów....