CZASY PROSTE Present Simple Tense-teraźniejszy prosty. 1.Gdy mówimy o regularnie wykonywanych czynnościach w teraźniejszości,np.I of ten go to the theatre;2.Time determiners:always,usually,of ten, sometimes,etery Day,seldomyear,centry;3.do trzeciej osoby l.p. dodaje się +s,+es(s,ss,sh,ch,Th,x,o; to wash-the washes, to Bush-the bushes;4.operatorzy:do i does-do+es (w 3os. l.p.);5.przeczenie: do not=dont; does not= doesn’t + V0 bezokolicznik, np. He of ten goes to the theatre He doesn’t go to the theatre often;; Past Simple Tense-przeszły prosty. 1.regularnie wykonywane czynności w przeszłości;2.wskazówki czasu: yesterday,last day,the previons,ago(2days ago);3.verb czasownik: regular:+ed,to learn-learned; inregular: to go-went, to read-rend;4.operatorzy: do, doesdid;5.przecznie: didn’t+V0 (ed-regularny,2kol nieregularny). He went to the theatre yesterday. He didn’t go to the theatre yesterday Future Simple Tense-przyszły prosty;1.regularne wykonywanie czynności w przyszłości;2.wskazówki czasu: tomorrow, next day, in…(in a day);3.operatorzy:British English: shall,will + V0 I,we-he,she,it,you,they; American English: will + V0 I’ll go to the theatre tomorrow; 4.przecznie: shall not-shan’t +V0 , will not-won’t+V0; I shan’t,won’t go to the theatre tomorrow 4Types of the Questions General Questions(pytania ogólne)...