Jak nam powszechnie wiadomo z biegiem lat zmienia się postrzeganie świata przez ludzi, zmieniają się pewne granice dopuszczalnych zachowań, czy też normy których nie powinno się przekraczać. W związku z rozwijającą się w zaskakującym tempie cywilizacją ludzie stają się coraz bardziej „samodzielni”. Człowiek poznał już wiele tajników otaczającego nas świata, i stworzył wiele teorii na temat jego powstania. Znając odpowiedzi na tak wiele różnych pytań, których ludzie żyjący wiele lat temu nie znali, społeczeństwo zaczyna się pewnym faktom przeciwstawiać. Przykładem takiego zachowania może być interpretacja historii Abrahama (a właściwie jej krótkiego fragmentu o ofiarowaniu Izaaka) przez Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Jego opowiadanie pt „Ofiarowanie” jest parafrazą biblijnej historii o ofiarowaniu Izaaka. Utwór ten nie jest już pochwałą ludzkiej bezinteresownej i bardzo głębokiej wiary, jest natomiast protestem przeciwko pewnym absurdom i prawom moralnym które zostały naruszone w biblijnej opowieści.