Aktywność społeczna to podstawowa cecha osobowości obywatela, która polega na angażowaniu się jednostki w życie społeczne kraju. Czy aktywny społecznie znaczy odpowiedzialny? Myślę, że jak najwięcej obywateli powinno uczestniczyć w życiu publicznym i próbować polepszać sytuację w państwie. Oznacza to, że człowiek ponosi pewną odpowiedzialność, kiedy jest aktywnym obywatelem – jego działania mogą korzystnie lub niekorzystnie wpłynąć na dobra ogółu.

Każdy człowiek powinien być świadomym obywatelem, co oznacza, że powinien posiadać wiedzę na temat praw, wolności i obowiązków, jakie mu przysługują i potrafić to wykorzystać jak również zachęcić innych do wspólnego działania na rzecz rozwoju społeczeństwa. Obywatel powinien wiedzieć o tym, co dzieje się w kraju i patrzeć na wydarzenia obiektywnie, z perspektywy korzyści całej społeczności. Osoby te mogą na różne sposoby uczestniczyć w życiu publicznym. Aktywność społeczna przejawia się m.in. poprzez ruchy społeczne, uczestnictwo w wyborach czy angażowanie się w różnego rodzaju akcje charytatywne, społeczne lub polityczne. Jednak w rzeczywistości, pomimo tego, że ludzie są świadomi, iż bycie aktywnym to dobra cecha, tylko niewielki procent się angażuje. Mamy świadomość tego, co powinniśmy robić, ale nie zawsze wcielamy to w życie. Dlaczego tak jest? Myślę, że ludzie uważają, iż powodem braku zaangażowania jest brak czasu lub poczucie, że ich działania nic nie dadzą żadnego efektu. Moim zdaniem można to zmienić np. poprzez edukację obywatelską.

Aktywność obywateli zazwyczaj ogranicza się do udziału w wyborach, jednak frekwencja wyborcza wciąż jest na niskim poziomie. Udział w wyborach nie jest przymusowy i to indywidualna sprawa każdego człowieka. Dlaczego wyborcy nie korzystają z prawa do udziału w wyborach? Wydaje mi się, iż Polacy nie mają poczucia, że ich głos może cos zmienić. Jednak należy pamiętać, ze niegłosowanie też jest formą wyboru.

Młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 18 roku życia i nie mogą okazywać swojej aktywności społecznej poprzez udział w wyborach mają szansę uczestniczyć w różnego rodzaju projektach, np. „Młodzież w działaniu”. W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek, który chce być odpowiedzialnym obywatelem i pragnie zmienić otaczającą rzeczywistość czy dzielić się umiejętnościami. Projekt ma za zadanie pokazać jak aktywnie uczestniczyć w demokracji, co zrobić, aby głos młodych był obecny w życiu publicznym. Młodzież może pracować jako wolontariusze za granicą, przez co zdobywać nowe umiejętności i nawiązać współpracę międzynarodową.

Samodzielnej aktywności społecznej sprzyjają demokratyczne systemy polityczne. Obywatele kraju powinni korzystać z przyznawanych im praw i mieć poczucie, że mogą zrobić coś dobrego dla ogółu. Brak świadomości tych praw może rodzić poważne konsekwencje. Należy więc pamiętać, ze warto poświęcić trochę czasu na działalność społeczną, charytatywną czy polityczną.