Wpływ rozwoju technologicznego na rozszerzanie się zagrożeń dla bezpieczeństwa w ujęciu zewnętrznym Powszechnie przyjmuje się, że militarne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego obejmują użycie lub groźbę użycia siły militarnej przez podmioty prawa międzynarodowego (państwa). Tezę tę weryfikują w pewnym stopniu zamachy terrorystyczne i zdolność struktur niepaństwowych do posługiwania się zbrojną przemocą w osiąganiu własnych celów. W tym kontekście pojęcie zagrożeń militarnych to realna możliwość zastosowania przemocy zbrojnej . Nowoczesna technologia w szczególności technologia militarna ma ogromny wpływ na stosunki międzynarodowe. Innowacyjne rozwiązania techniczne w środkach transportu oraz w uzbrojeniu nie raz decydowały o pokoju i wojnie. Na bezpieczeństwo militarne bezpośrednio ma wpływ przemysł obronny. Jego rozwój zapewniać ma nam dostęp do innowacyjnych technologii. Charakter militarnych zagrożeń, jaki w okresie zimnej wojenny był zaliczany do najważniejszych uległ zmianie. Zagrożenie wybuchem wojny światowej już nie jest kwestią zasadniczą, jednakże nie należy omijać jej, gdyż wojny istnieją od wieków. Zmianie ulega jedynie charakter prowadzenia wojny. Początkowo ofiarami wojen byli w większości żołnierze a ilość ofiar cywilnych była niewielka, jednakże w dzisiejszych czasach jest to sytuacja odwrotna, gdyż to ludność cywilna jest najbardziej zagrożona . Rozwój broni masowego rażenia Wśród technologii, które zmieniło znacząco obraz konfliktu militarnego, a co za tym idzie również ocenę możliwości obronnych państw najistotniejszym elementem, bez wątpliwości, jest broń masowego rażenia. Współcześnie broń masowego rażenia stanowi zagrożenie o globalnej wadze. W erze zimnej wojny broń jądrowa stanowiła podstawę bezpieczeństwa, które powodował strach, przed skutkami jej wzajemnego użycia . Pojęcie to obejmuje trzy kategorie, jakimi jest broń chemiczna, biologiczna oraz nuklearna (atomowa). Wbrew różnicom konstrukcyjnym oraz sposobu działania rodzaje broni masowego rażenia często analizuje się razem. Wynika to ze skutków jakie wywołuje użycie takiej broni. Niezależnie, czy jest to broń chemiczna, biologiczna czy też nuklearna, to dotyczy ogromnej siły rażenia a co za tym idzie i dużej liczby ofiar oraz materialnych zniszczeń. W odróżnieniu od broni konwencjonalnej, użycie broni masowego rażenia niesie ze sobą również śmierć olbrzymiej ilości ludności cywilnej. Broń chemiczna jest bronią w której podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Po raz pierwszy tego rodzaju środków użyto w czasie pierwszej wojny...