Mam za zadanie przeanalizować wypowiedź Ferdinanda Focha: „ To nie pokój, to zawieszenie broni na dwadzieścia lat.”. Było to nadzwyczaj trafne określenie, ponieważ po dwudziestu latach, od podpisania Traktatu Wersalskiego wybuchła II wojna światowa. Traktat Wersalski był istnymi podwalinami II wojna światowa. Upokorzył dumę narodową Niemiec, które zmuszono do jego podpisania. Moim zdaniem największym błędem Traktatu Wersalskiego było odbieranie ziemi Państwom Centralnym. Przez to mieliśmy wiele sporów. Do utrzymania pokoju utworzono Ligę Narodów. Ligi Narodów miała dbać o pokój na świecie. Umożliwiała powstanie wielu nowych państw oraz obciążenie Niemiec znacznymi karami. Liga Narodów została powołana przez W. Wilsona, lecz nie podołała swojemu zadaniu. Powołana do obrony pokoju oraz współpracy między narodami organizacja nie potrafiła zrealizować swego podstawowego celu, nie zdołała zapobiec agresji Japonii na Chiny, Włoch na Etiopię czy wywołaniu przez Niemcy II wojny światowej. Państwa powołane do ustalenia zasad miały odmienne zdania. Każde państwo chciało czegoś innego. Na przykład: Francja dążyła do całkowitego...