Konrad Wallenrod urodził się w drugiej połowie XIV w na Litwie. W dzieciństwie został porwany przez Krzyżaków. Dorastał na dworze mistrza krzyżackiego Winricha von Kniprode, gdzie otrzymał niemieckie imię i nazwisko Walter Alf , został ochrzczony i wpajano mu wartości, jakim powinien się charakteryzować członek Zakonu. Jako chłopiec zaprzyjaźnił się wajdelotą litewskim o imieniu Halban, który przypominał mu o ojczyźnie i pielęgnował w nim prawdziwą tożsamość narodową. W czasie jednej z bitew przedostał się wraz z wajdelotą do armii litewskiej. Zamieszkał na dworze księcia Kiejstuta w Kownie. Poznał tam córkę księcia Aldonę, z którą później się ożenił. Kiedy Zakon zaczął zagrażać Litwie, Walter postanowił wcielić w życie swoje młodzieńcze plany i opuścił żonę. Udał się na zachód Europy, by wziąć udział w wyprawie krzyżowej do Palestyny jako anonimowy giermek hrabiego Wallenroda. W niewyjaśnionych okolicznościach zabił hrabiego i przybrał jego nazwisko. Po walce Konrada Wallenroda z Maurami zdobył sławę rycerską. Zasługi zdobyte w całej Europie zadecydowały o powołaniu go na Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. Jego rządy były surowe i nieporadne. Od tamtego czasu kieruje poczynaniami wojennymi Krzyżaków w taki sposób, że ci ponoszą klęskę za klęską Wallenrod odwiedzał w wieży Pustelnicę, która mieszkała niedaleko, Była jego żona, która kazała się tam zamurować po odejściu. Po wielkiej uczcie na zamku krzyżackim Konrad Wallenrod zdecydował się na ostateczne zniszczenie wojsk krzyżackich. Podczas wyprawy...