1. Dzień z życia subiekta Ignacego Rzeckiego 2. Pamiętnik starego subiekta – wspomnienie pracy w sklepie Mincla 3. Powrót Wokulskiego z wojny rosyjsko-tureckiej 4. Przedstawienie rodziny Łęckich – charakterystyka Izabeli 5. Sprzedaż rodzinnych sreber przez Izabelę 6. Wizyta Łęckiej w sklepie Wokulskiego 7. Spacer Wokulskiego po Powiślu – pomoc Wysockiemu 8. Wyrzucenie Mraczewskiego z pracy 9. Dobroczynna kwesta wielkotygodniowa – obserwacja modlących się przez Wokulskiego 10. Udzielenie pomocy Mariannie 11. Spotkanie Wokulskiego z prezesową Zasławską – dzieje miłości arystokratki do stryja bohatera 12. Pamiętnik starego subiekta: a) wspomnienie własnego udziału w Wiośnie Ludów, b) rozważania nad rozbudową sklepu, c) obserwacja dziwnych zachowań Wokulskiego – pobieranie lekcji angielskiego. 13. Działalność pani Meliton 14. Spacery Wokulskiego po Łazienkach – spotkania z Łęcką 15. Zebranie w sprawie spółki handlowej 16. Zakup klaczy barona Krzeszowskiego 17. Zdobycie wygranej w wyścigu – wyzwanie barona na pojedynek 18. Wygranie pojedynku przez Wokulskiego 19. Wokulski na obiedzie u Łęckich 20. Przybycie aktora Rossiego do Warszawy 21. Licytacja kamienicy Łęckich –zakup Szlangbauma 22. Wokulski świadkiem flirtu pomiędzy Starskim i Łęcką 23. Wyjazd bohatera do Paryża – prowadzenie interesów z Suzinem 24. Spotkanie z Geistem – plany dołączenia do grupy badawczej 25. Pamiętnik starego subiekta: a) wspomnienia trudnej młodości Wokulskiego – praca u Hopfera, b) dzieje małżeństwa Wokulskiego i Minclowej, c) charakterystyka lokatorów kamienicy Łęckich, d) zapoznanie Rzeckiego z rodziną Stawskiej. 26. Powrót do kraju pod wpływem listu prezesowej 27. Pobyt Wokulskiego w Zasławiu: a) zapoznanie się z Dalskim i jego narzeczoną, b) umizgi Starskiego do kobiet, c) umizgi Wąsowskiej do Wokulskiego, d)...