1. Fundamentalizm islamski - wierność dosłownie rozumianym zasadom religijnym. Fanatyczna wierność prawom zapisanym w Koranie.

W Iranie do roku 1979 panował szach Reza Pahlavi. Lud nie był zadowolony z rządów szacha. Wykorzystała to opozycja – Muzułmańscy fundamentaliści. Byli oni skłonni do bezwzględnego przestrzegania dosłownie rozumianym zasadom zapisanym w Koranie. Po rewolucji rządy w Iranie objęli szyci, którzy wprowadzili wżycie fundamentalizm islamski.

2. Poprzez wprowadzenie przez szyitów prawa koranicznego, jeszcze bardziej oddalili się od demokracji. Prawo to było bardzo surowe. Telewizja była ściśle ocenzurowana, niebyło w niej żadnych zachodnich programów, niewolno było również słuchać zachodniej muzyki. Ograniczona prawa kobiet. Zgodnie z świętą księgą muzułmanów za lekkie przewinienia karano chłostą, a kradzież obcięciem ręki.

3. W sporach jak i rozmowach pokojowych na Bliskim Wschodzie czynnie działały dwa mocarstwa USA i ZSRR. W tym samym czasie między tymi państwami toczyła się zimna wojna. Zjawiskiem nierozerwalnie związanym z rozbrojeniami jest handel bronią. Większość dostaw amerykańskich skierowana była do Europy Zachodniej potem do państw Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Rosyjskie dostawy kierowane były do organizacji Układu Warszawskiego, także państw Trzeciego Świata. Przez dostawy broni, konflikt na Bliskim Wschodzie zaostrzał się.