KALENDARIUM WYDARZEŃ SIERPIEŃ 1980 „Sierpień 1980 – jeden z kilku miesięcy, które odcisnęły największe piętno na historii PRL. Przeszedł do historii z powodu strajków na Wybrzeżu, zakończonych zawarciem czterech porozumień sierpniowych.” 14 SIEPRPNIA Wywołanie strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina przez Jerzego Borowczaka, Bogdan Felskiego i Ludwika Prądzyńskiego, którzy działali pod kierownictwem Bogdana Borusewicza przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy postawienia pomnika ofiar Grudnia 70 zagwarantowania bezpieczeństwa strajkującym podwyżki płac o 2 tysiące złotych Do strajkującej stoczni przybywa Lech Wałęsa, który obejmuje przywództwo strajku, który przybrał charakter okupacyjny. Rządowa agencja informacyjna Interpress zaprzecza istnieniu strajku. 15 SIEPRIEŃ Do strajku przyłącza się Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni, na którego czele staje Andrzej Kołodziej – monter zatrudniony w owym zakładzie Rozpoczęcie strajku komunikacji miejskiej w Gdańsku 16 SIERPNIA Dyrekcja Stoczni Gdańskiej po rozmowie przez głośniki przez delegatami strajkujących zgadza się zrealizować żądania stoczniowców (zgodziła się na podwyżki o 1,5 tysiąca złotych) Komitet strajkowy pod przewodnictwem Lecha Wałęsy postanawia zakończyć strajk, wiadomość o tym incydencie zostaje przesłana przez radiowęzeł do strajkujących w innych zakładach. Jednak . Anna Walentynowicz, Maryla Płońska, Henryka Krzywonos, Ewa Osowska i Alina Pienkowska nie chcą dopuścić do zakończenia strajku. Zatrzymują wychodzących stoczniowców, ale część z nich opuszcza zakład. Lech Wałęsa na wniosek innych strajkujących zakładów ogłasza strajk solidarnościowy. 17 SIERPNIA Msza Święta przy bramie głównej o godzinie 9, odprawiona przez księdza Henryka Jankowskiego. Uczestniczy w niej kilkanaście tysięcy ludzi. Postawienie drewnianego krzyża, który upamiętnia ofiary Grudnia 70 Msza Święta w Stoczni Gdańskiej przez przez księdza Hilarego Jastaka By złamać solidarność załóg z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, dyrekcje poszczególnych zakładów prowadzą rozmowy z załogami. 18 SIEPRNIA Przyłączenie do MKS 156 zakładów Wybrzeża Uzgodnienie 21 postulatów strajkowych oraz ich wydrukowanie Przekazanie po południu postulatów przez delegację MKS wojewodzie gdańskiemu Jerzemu Kołodziejskiemu Powstanie Wolnej Drukarni Stoczni Gdyńskiej Rozpoczęcie Strajku w Szczecinie (Stocznia im. Adolfa Warskiego) O godzinie 17 rozpoczyna się wspólna modlitwa za strajkujących i ich rodziny, którą poprowadziły Magdalena Modzelewska i Bożena Rybicka z Ruchu Młodej Polski 19 SIERPNIA Władze nadal starają się złamać...