Eutanazja (gre. dobra śmierć), jest to zadanie śmierci osobie nieuleczalnie chorej umotywowane skróceniem jej cierpień. Od drugiej połowy XX w. eutanazja jest omawiana w kontekście nauki, moralności, prawa, polityki i religii. Eutanazję możemy podzielić na bierną, określaną jako ortotanazja, oraz czynną jako zabójstwo z litości. Eutanazja jest bardzo trudnym zagadnieniem etycznym. Posiada wiele przeciwników jak i zwolenników. Konflikt racji bierze się z różnych systemów wartości, jakimi kierują się obie strony sporu. Zwolennicy eutanazji twierdzą że najważniejsza jest wola chorego, który już nie chcę cierpieć. Coraz częściej wracają z pomysłem dobrowolnie podpisywanych deklaracji, które pozwalałby na odebranie życia człowiekowi zgodnie z jego wolą. Taki pomysł popiera Ruch Palikota, który chce aby każdy miał prawo do spisania swojego ,,testamentu życia” , dzięki temu każdy będzie mógł udokumentować, na jakie zabiegi się godzi, a na jakie nie. Przeciwnicy natomiast mówią że życie jest ogromnym darem od Boga i nie wolno go pozbawiać. Tylko w kilku państwach eutanazja jest zalegalizowana, jest to Holandia, Belgia, Luksemburg, Albania, Japonia, od niedawna w australijskim Terytorium Północnym oraz w dwóch amerykańskich stanach Teksas i Oregon. W Holandii eutanazję można wykonać, jeżeli są spełnione warunki takie jak : cierpienie pacjenta jest nie do zniesienia, przy czym nie ma szans na polepszenie stanu chorego; żądanie przez pacjenta eutanazji musi być dobrowolne i powinno utrzymywać się przez z góry określony czas; pacjent musi mieć pełną świadomość swojego stanu zdrowia, rokowań i przysługujących mu praw; konieczna jest konsultacja z co najmniej jednym niezależnym lekarzem, który musi potwierdzić stan zdrowia pacjenta; eutanazja musi być dokonana w medycznie odpowiedni sposób przez lekarza lub pacjenta w obecności lekarza; pacjent musi mieć co najmniej 12 lat (pacjenci w wieku od 12 do 16 lat muszą otrzymać zgodę rodziców). W Luksemburgu w 2008 roku parlament przyjął większością 30 z 59 głosów ustawę legalizującą skracanie życia osobom ciężko chorym na żądanie. W Belgii parlament przyjął ustawę legalizującą eutanazję we wrześniu...