Prezentacja maturalna Różne przyczyny zagubienia się bohatera literackiego w rzeczywistości. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok. Słownik język polskiego definiuje słowo zagubienie jako stan osoby zagubionej, która nie wie jak postąpić w trudnej sytuacji, i traci orientacje w swoich czynach. Od zarania dziejów literatura przepełniała się wielorodnością motywów. Bohater literacki wraz z jego osobowością zmienia się, ale jak każdy człowiek posiada pewne ułomności, nie jest odporny na stres i przeciwności losu. Wtedy dochodzi do głosu zagubienie, którego przyczyną może być nieszczęśliwa miłość, wrażliwa dusza, brak umiejętności odnalezienia własnego miejsca w świecie co skutkuje bardzo często rozdarciem wewnętrznym. Literatura podejmuje próbę omówienia problemu i wskazania drogi postępowania. Złożoność problemu będę chciał przybliżyć na podstawie utworów z różnych epok, przedstawiając jednocześnie różnie przyczyny zagubienia bohaterów. Literatura powszechna, a w niej powieść epistolarna „Cierpienia Młodego Wertera” Goethego’go niesie za sobą nowy typ bohatera romantycznego tak zwanego werterycznego. Utwór powstał w 1774 w okresie wczesnego romantyzmu. Jego treścią jest historia nieszczęśliwej miłości bohatera i cierpień, jakie z racji tej nieszczęśliwej miłości przeżywa. Werter to wykształcony i subtelny młodzieniec, który po tajemniczym romansie wyjeżdża na wieś aby odzyskać równowagę psychiczną. Tym tajemniczym miejscem jest Wahlheim w którym poznaje Lotte, piękną i pełną wdzięków dziewczynę, zaręczoną z nieobecnym chwilowo Albertem, będącym w podróży. Bohater zakochuje się w niej bez pamięci i popada w miłosne szaleństwa odbierające mu rozum i zmysły. To uczucie staje się jego obsesją, dopada go zmienność nastrojów od euforii po przygnębienie, powoli dojrzewa w nim myśli o samobójstwie. Gdy wraca narzeczony dziewczyny, Werter usuwa się z jej życia i wyjeżdżając do innej, dalekiej miejscowości w której podejmuje pracę u boku ambasadora. Tam, nie zabawił długo, poniżony i cierpiący z powodu nieszczęśliwej miłości postanawia powrócić do ukochanej. Znów ją odwiedza, chociaż jest szczęśliwą mężatką. Jest natrętnym gościem, staje się utrapieniem nowożeńców. Przeżywa głęboki kryzys, znajduje się w coraz gorszym stanie psychicznym, popada w coraz większą rozpacz. Jego miłości do Lotty staje się uczuciem destrukcyjnym, niszczącym jego psychikę i wpływającym na brak stabilizacji wewnętrznej. W związku z tym nie może o niczym innym myśleć, nic nie robi, odwiedza tylko miejsca, gdzie czuł się szczęśliwy. Szuka ludzi podobnie...