Jednym z rycerzy polskich z powieści H.Sienkiewicza,,Krzyżacy” był Zbyszko. Był to przystojny i silny chłopak z długimi, złotymi włosami. Na co dzień nosił kaftan ze skóry łosia, do podróży i na wojnę zbroję, a na szczególne, uroczyste okazje zakładał długą, białą jakę zdobytą na Fryzach. Jego matka nazywała się Jagienka z Mocarzewa, a ojciec- Jaśko z Bogdańca. Zmarli zbyt wcześnie i małym Zbyszkiem zaopiekował się Maćko- brat jego ojca. Był herbu Tępa Podkowa i zawołania ,,Grady!” Bohater był bardzo odważny (uratował księżną i jej dwórki przed atakiem rozszalałego tura). Uprzejmość to jedna z jego najlepszych cech, co można było zauważyć, kiedy Zbyszko pomógł zasiąść z konia Jagience. Chłopak był honorowym rycerzem- wolał dać głowę katu niż przebrany za Maćka uciec z więzienia. Nie uległ wdziękom Jagienki i pozostał wierny swojej Danusi. Jego rycerskim obowiązkiem była obrona...