1. Doktryna Breżniewa przewidywała, że wszelkie zmiany w krajach leżących w strefie wpływów radzieckich są możliwe tylko za zgodą ZSRR. W myśl tej doktryny dokonano w 1979 roku inwazji na Afganistan, aby wprowadzić tam prorosyjski rząd. W ten sposób ZSRR uwikłał się w długoletnią wojną z afgańskimi patriotami.

2. Wyścig zbrojeń polegał na tworzeniu coraz potężniejszego rodzaju broni masowej zagłady jego wynik zakończył się fiaskiem.

3. Straty odniosła głównie ZSRR ponieważ produkcja broni odbywała się kosztem produkcji artykułów potrzebnych ludności na co dzień. Natomiast korzyści odniosła głównie USA ponieważ rozwinął się nie tylko przemysł zbrojeniowy lecz także kosmiczny i elektroniczny. Powstało wiele nowych miejsc pracy.