1. Ziemie wcielone do III Rzeszy 8 października 1939 – Okręg Gdański Prusy zachodnie, Okręg Kraj Warty i rejencja śląska włączona do Okręgu śląskiego -Volksliste – niemiecka lista narodowa: 2 miliony osób przymusowo ( w GG dobrowolnie) – ludność pochodzenia niemieckiego, współmałżonków Niemców, współpracujących z Niemcami, ludność mazurską, kaszubską, górali, Ślązaków -Wysiedlenia ludności polskiej do GG, konfiskaty majątków, sprowadzanie niemieckich osadników- 860 tys. Polaków, osadnictwo niemieckie 700 tys. -Obowiązek pracy dla mężczyzn od 14 do 65 lat -Germanizacja dzieci o cechach niemieckich -Masowe rozstrzeliwana -Represje wobec Kościoła i księży – 97 5 proboszczów w Wielkopolsce -Niemieckie nazwy miejscowości i ulic -Zakaz wstępu do parków – psom i Polakom 2. GG – Generalne Gubernatorstwo – 12 października 1939 – dystrykty: warszawski, radomski, lubelski, krakowski od 1941 – galicyjski - Władze niemieckie uznały że w ciągu 20 - 15 lat będzie to obszar zgermanizowany -Wyniszczenie narodu polskiego tak aby stał się najemną silą roboczą -Łapanki – roboty w Rzeszy 2,5 miliona ludzi -33% strat ludności – dzieci -„Księga gończa” – listy proskrypcyjne 9 tys. nazwisk -Sonderaktion Krakau – 6 listopada 1939 – 183 pracowników UJ – Sachsenhausen -AB Aktion - maj – lipiec 1940 – przeciw inteligencji – 3,5 tys. Polaków, Maciej Rataj, Janusz Kusociński -Mosowe rozstrzeliwania – Wawer, Polmiry, Puszca Kampinoska – Odpowiedzialność zbiorowa -Godzina policyjna - Kartki żywnościowe – racja żywnościowa Polaka ja 1/8 Niemca, racja żywnościowa Żyda jak 1/16 Niemca - Obowiązek pracy dla mężczyzn – 14 – 65 lat -Oddanie aparatów radiowych -Przymusowe dostawy ze wsi do posterunków niemieckich – kontyngenty -Więzienia: Montelupich w Krakowie, Gestapo przy al. Szucha w Warszawie, zamek w Lublinie - Obozy koncentracyjne -Obozy zagłady - Pacyfikacja i...