1. Ziemie wcielone do III Rzeszy 8 października 1939 – Okręg Gdański Prusy zachodnie, Okręg Kraj Warty i rejencja śląska włączona do Okręgu śląskiego

-Volksliste – niemiecka lista narodowa: 2 miliony osób przymusowo ( w GG dobrowolnie) – ludność pochodzenia niemieckiego, współmałżonków Niemców, współpracujących z Niemcami, ludność mazurską, kaszubską, górali, Ślązaków

-Wysiedlenia ludności polskiej do GG, konfiskaty majątków, sprowadzanie niemieckich osadników- 860 tys. Polaków, osadnictwo niemieckie 700 tys.

-Obowiązek pracy dla mężczyzn od 14 do 65 lat

-Germanizacja dzieci o cechach niemieckich

-Masowe rozstrzeliwana

-Represje wobec Kościoła i księży – 97 5 proboszczów w Wielkopolsce

-Niemieckie nazwy miejscowości i ulic

-Zakaz wstępu do parków – psom i Polakom

2. GG – Generalne Gubernatorstwo – 12 października 1939 – dystrykty: warszawski, radomski, lubelski, krakowski od 1941 – galicyjski

- Władze niemieckie uznały że w ciągu 20 - 15 lat będzie to obszar zgermanizowany

-Wyniszczenie narodu polskiego tak aby stał się najemną silą roboczą

-Łapanki – roboty w Rzeszy 2,5 miliona ludzi

-33% strat ludności – dzieci

-„Księga gończa” – listy proskrypcyjne 9 tys. nazwisk

-Sonderaktion Krakau – 6 listopada 1939 – 183 pracowników UJ – Sachsenhausen

-AB Aktion - maj – lipiec 1940 – przeciw inteligencji – 3,5 tys. Polaków, Maciej Rataj, Janusz Kusociński

-Mosowe rozstrzeliwania – Wawer, Polmiry, Puszca Kampinoska

– Odpowiedzialność zbiorowa

-Godzina policyjna

- Kartki żywnościowe – racja żywnościowa Polaka ja 1/8 Niemca, racja żywnościowa Żyda jak 1/16 Niemca

- Obowiązek pracy dla mężczyzn – 14 – 65 lat

-Oddanie aparatów radiowych

-Przymusowe dostawy ze wsi do posterunków niemieckich – kontyngenty

-Więzienia: Montelupich w Krakowie, Gestapo przy al. Szucha w Warszawie, zamek w Lublinie

- Obozy koncentracyjne

-Obozy zagłady

- Pacyfikacja i wysiedlenia Zamojszczyzny 1942 – 43

-Osadnictwo niemieckie 100 tys.

-szkolnictwo tylko podstawowe i 2 letnie zawodowe

-prasa gadzinowa i szczekaczki

3. 22 X 1939 sfałszowane wybory– 1 listopada USRR, 2 listopada 1939 – BSRR

- obywatelstwo radzieckie

- paszportyzacja

-nazwy polskie i działa całe szkolnictwo łącznie z uniwersytetem lwowskim

-aresztowania, wysiedlenia, konfiskaty majątku

-deportacje do GG – 20% uciekinierów żydowskich

- 4 zsyłki w głąb ZSRR – 580 tys. 1 – osadnicy wojskowi i służba leśna, 2 – rodziny oficerów 3. - Żydzi 4 – ostania tuż przed wybuchem wojny sowiecko – niemieckiej

-zbrodnia katyńska - 18 tys. oficerów w niewoli – zmordowanych 14 tys. 700 i 7 tys. 300 obywateli polskich policjanci służba leśna itd. – 5 marca 1940 rozkaz, 3 kwietnia 1940 – Kozielsk – Katyń, Ostaszków – Twer , pochowani w Miednoje , Strobielsk – Charków – pochowani Piatichatki , ocalało 440 oficerów jeńców

Jeńców przebywających na Ukrainie mordowano w Bykowni (Kijów), Białoruś – Kuropaty (Mińsk)