Rynek Kolejowy 3/2012

Włodzimierz Włoch

„Prywatyzować czy nie – oto jest pytanie”

Artykuł opisuje kwestię prywatyzacji spółek PKP, tj. PKL, TK Telekom, PKP Cargo, PKP Energetyka, PKP Intercity. Wypowiedzi takich osób jak Leszek Miętek – przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, Jan Wyrowiński – wicemarszałek senatu, Henryk Klimkiewicz – przewodniczący Railway Biznes Forum, czy też Paweł Szałamach, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pokazują, iż temat prywatyzacji posiada opinie za, jak i przeciw.

Spore kontrowersje prywatyzacji spółek PKP podkreśla Leszek Miętek. W trosce o pracowników nalega, aby nie była to zwyczajna sprzedaż spółek, która w przyszłości może przynieść wiele niepożądanych konsekwencji. Przewodniczący tłumaczy, że związki zawodowe nie są przeciwko prywatyzacji, ale podkreśla, że „to musi być prywatyzacja rozumna, a nie dogmat, lekarstwo na wszystkie bolączki świata, pod którymi chowa się sporo nieprawidłowości”.

Natomiast wicemarszałek senatu, Jan Wyrowiński, twierdzi, że należy sprywatyzować spółki należące do PKP. Wspomina o rozpatrywaniu w indywidualnych przypadkach prywatyzacji każdej ze spółek, zdefiniowaniu ostatecznego celu oraz ocenie potrzeby inwestycji. Wyrowiński wyjaśnia potrzebę zastrzyku pieniężnego na modernizację kolei, bez której ciężko będzie na jakiekolwiek inwestycje. Użyty przez wicemarszałka zwrot „ należy tylko” wskazuje na pewność i jasność prywatyzacji spółek PKP.

Zwolennikiem prywatyzacji jest również Henryk Klimkiewicz. Wspomina, że celem takiego zabiegu powinno być wzmocnienie i kreowanie rynku. Podkreśla fakt, że tylko zdrowe firmy prywatne powodują poczucie presji i funkcjonowaniu firm samorządowych, czy też państwowych. Wg przewodniczącego Railway Biznes Forum to rynek dyktuje ostateczną cenę spółek, tak więc ową prywatyzację nie można oceniać tylko poprzez wartość wycen, ale należy wziąć pod uwagę konsekwencje dla rynku.

Krytykę na temat prywatyzacji dostrzeżemy w wypowiedziach Pawła Szałamacha. Twierdzi, że sprzedaż spółek będzie jednorazową wpłatą. Podkreśla, że sprzedaż spółek prywatnemu właścicielowi przyniesie w przyszłości zwiększenie rent monopolistycznych.

Podsumowując, prywatyzacja jest ciągle tematem, który posiada wielu zwolenników, jak i przeciwników. W artykule wspomina się, że założenia urynkowienia kolei miały miejsce w 2000 r., co ukazuje, jak wiele czasu potrzeba na przygotowanie spółek do prywatyzacji.