"Pam Tadeusz" określany jest mianem epopei narodowej , ponieważ opisywał życie narodu w przełomowym momencie historycznym. Mickiewicz najbardziej szczegółowo scharakteryzował egzystencję, schodzącej już z areny dziejowej szlachty. W swej pracy zwrócę uwagę na prezentowanego bohatera zbiorowego oraz na sposoby oddziaływania księdza Robaka na odbiorców. Akcja załączonego fragmentu rozgrywa się w karczmie Jankiela, przedstawiciela żydowskiej społeczności, który był szanowanym mieszkańcem Soplicowa. W karczmie tej zebrali się przedstawiciele szlachty oraz ksiądz Robak. Wszystkie takie spotkania odbywały się po niedzielnej mszy. Podszas tego zebrania mężczyźni pili alkohol, rozmawiali o sytuacji w kraju oraz zażywali tabaki, którą częstował zebranych ksiądz Robak. Męzczyzna ten zachwalał zawartość swojej tabaki i mówił,że pochodzi ona z częstochowskiej tabakiery. Kiedy Wilbik usłyszał o Częstochowie, włączył się do rozmowy. Mówił on o napoleońskich zamiarach dotyczących między innymi rozbioru kościoła znajdującego się w Częstochowie. Bernardyn w tamtej chwili zaprzeczył słowa Wilbika i mówił, że Napoleon to religijna postać. Podkreślał on także zasługi przywódcy Francuzów dla Polski. Ksiądz Robak wspomniał również o Dąbrowskim , który zażywał jego tabakiery. Przypominając postać generała Dąbrowskiego, uświadomiał politycznie szlachtę, podkreślając zasługi dowódcy dla Polski. Bernardyn powiedział również, że generał obiecał zjawić się z wojskami na Litwie. Zakonnik w ten sposób budzi nadzieję u szlachty. Zgromadzeni w karczmie po wysłuchaniu księdza, pełni radości odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego". Po wspólnie odśpiewanym hymnie, Ksiądz Robak rozpoczął opowiadać o militarnych sukcesach Napoleona , a także o tym, że należy odpowiednio przygotować się na jego przybycie. Zakonnik namawia szlachtę do wstąpienia do wojsk napoleońskich, a także podsuwa im myśl o zorganizowaniu powstania na Litwie. Ksiądz Robak ma duży wpływ na bohatera zbiorowego, którym jest szlachta. Stan szlachecki ukazany w utworze nie był jednotyly. Ze...