Do czasowników dodajemy końcówke "ed", (np. watched). GDy czasownik kończy sie na litere e dopisujemy samo "d" (np. lived). Gdy czasownik kończy sie na litere y, wtedy wyrzucamy y i dopisujemy "IED" (np. cried).