Do czasowników dodajemy końcówke "ed", (np. watched). GDy czasownik kończy sie na litere e dopisujemy samo "d" (np. lived). Gdy...