1. Współczesne ruchy ekologiczne są bardzo ważne w otaczającym nas świecie. Działacze takich grup jak Greenpeace starają się zapobiegać powstawaniu nowych zanieczyszczeń poprzez głośne apele i protesty. Dzięki ich pracy wielu ludzi rozumie co może stać się z naszą planetą jeśli nie zaczniemy żyć ekologiczniej. 2. Przykładami amerykańskiego trybu życia w naszym otoczeniu są: - świętowanie amerykańskich świąt takich jak Halloween, czy walentynki - amerykański tryb życia wielu rodzin - żywność „fast-food” 3. Podczas Soboru...