1. Współczesne ruchy ekologiczne są bardzo ważne w otaczającym nas świecie. Działacze takich grup jak Greenpeace starają się zapobiegać powstawaniu nowych zanieczyszczeń poprzez głośne apele i protesty. Dzięki ich pracy wielu ludzi rozumie co może stać się z naszą planetą jeśli nie zaczniemy żyć ekologiczniej.

2. Przykładami amerykańskiego trybu życia w naszym otoczeniu są:

- świętowanie amerykańskich świąt takich jak Halloween, czy walentynki

- amerykański tryb życia wielu rodzin

- żywność „fast-food”

3. Podczas Soboru Watykańskiego II wprowadzono wiele zmian. Polegały one miedzy innymi na zmniejszeniu dystansu między wiernymi, a papieżem. Wprowadzono języki narodowe do liturgii mszalnej, aby wierni rozumieli kazania. Uchwalono też deklarację o stosunku kościoła katolickiego do innych religii.