Organizacje do spraw bezpieczeństwa odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu kryzysów międzynarodowych. Efektywność ich działań zależy od wielu czynników, takich jak możliwości finansowe, dysponowanie odpowiednimi instrumentami, wysoki poziom aprobaty dla ich działań w środowisku międzynarodowym. W ostatnich latach pojawiło się także kilka negatywnych zjawisk, które wpływają na obniżenie skuteczności działań struktur międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa.