Antyczną tragedię Sofoklesa „Król Edyp’’ i losów tytułowego bohatera można odczytać jako uniwersalną, ponadczasową przypowieść o ludzkich losach i postawach wobec życia. Tragedia to najstarszy gatunek dramatyczny (tragom – kozioł, ode – pieśń), wywodzi się z obchodów ku czci Dionizosa. ‘’Król Edyp’’ Sofoklesa zajmuje szczególne miejsce w światowym dorobku dramaturgicznym na świecie, jest dramatem o charakterze ponadczasowym inaczej odczytywanym w każdej epoce. Opowiada dzieje syna króla Tebów dotkniętego klątwą bogów. Mit Labdakidów opowiada o rodzinie Lajosa, nad którym ciążyło fatum – przeznaczenie, przekleństwo, ciążące na człowieku i jego rodzinie , wyrok boski, który można odkryć, ale nie można jemu zapobiec. Edyp ukazuje się jako postać tragiczna ponieważ jego życie od początku było przesądzone, ciążyła na nim klątwa narzucona wcześniej na jego ojca. Jako dziecko został porzucony przez rodziców, którzy tym sposobem chcieli oddalić przepowiednię, uniknąć nieszczęść. Ostatecznie jednak zostaje ocalony i wychowany przez obcych ludzi żyjąc w nieświadomości. Zdarzenia w życiu Edypa sprawiają ,że zaczyna podejrzewać i wątpić w swoje pochodzenie. Udając się do wyroczni delfickiej otrzymuje informację, aby nie wracał do ojczyzny, gdyż popełni czyn haniebny zabijając ojca i poślubiając matkę. Edyp świadom, że Korynt jest jego rodzinnym miastem postanawia je opuścić. W drodze dochodzi do bójki, w której zabija człowieka, bez świadomości, że to jego ojciec. Dalsze losy bohatera tak kierują jego życiem, że zostaje królem Teb, poślubiając własną matkę i ma z nią czworo dzieci. Prawdę o życiu Edypa obwieszcza Tejrezjasz ‘’…Edyp król Teb jest winien zbrodni kazirodztwa i ojcobójstwa…’’. Jokasta, matka i żona popełnia samobójstwo. Edyp wydłubuje sobie oczy i jako ślepiec na zawsze opuszcza miasto, w żalu i bólu umiera z dala od ojczyzny , a klątwa spada na jego dzieci. Streszczenie losów Edypa , jego dola, ukazuje nam jak kruche jest życie ludzkie, w którym pewność jest niczym, a każdy kolejny dzień to zagadka. W historii Edypa dostrzegany winę tragiczną, błędne rozpoznanie przez bohatera, niewiedzę, która doprowadza go do zguby, co często towarzyszy w życiu niejednemu człowiekowi. Edyp nieświadomy okoliczności w jakich się znalazł popełnia czyny, które prowadzą do zagmatwania, komplikacji losu, a ostatecznie klęski. Tak naprawdę to’’ wina bez winy’’, fatum, nieszczęśliwe zrządzenie losu, nad którym nie ma kontroli. Edyp dlatego właśnie dobrowolnie ponosi konsekwencje swoich czynów. Utwór ukazuj e,że przegrana godnością i honorem chroni człowieczeństwo. W...