Gramatyka- jest to nauka o języku zajmująca się jego budową i funkcjonowaniem. Można podzielić ją na następujące działy: fonetykę (i fonologię)- bada dźwiękową stronę języka, morfologię - zajmuje się budową wyrazów (słowotwórstwo) i ich odmianą...