Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu koło Nowogródka. Jego ojcem był Mikołaj Mickiewicz - adwokat w sądach nowogrodzkich, matką zaś - Barbara Majewska. Po ukończeniu szkoły powiatowej Adam Mickiewicz rozpoczął studia na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wileńskiego.

W 1817 r. wraz z kolegami (Tomasz Zan, Jan Czeczot, Józef Jeżowski, Franciszek Malewski, Teodor Łoziński, Onufry Pietraszkiewicz, Dominik Chodźko) założył Towarzystwo Filomatów i Filaretów (miłośników wiedzy).

Za zaangażowanie w tajne stowarzyszenie Adam Mickiewicz został aresztowany. Okres od 23 X 1823 do 21 IV 1824 r. spędził w więzieniu w klasztorze ojców bazylianów w Wilnie. Następnie Adam Mickiewicz został zesłany do Rosji. Podczas pobytu w Petersburgu, Odessie i Kownie poznał wielu wybitnych pisarzy.

W 1829 r. Adam Mickiewicz wyjechał do Niemiec, potem zaś do Rzymu, gdzie dowiedział się o wybuchu powstania listopadowego. W kwietniu 1831 r. udał się w podróż do Wielkopolski przez Genewę i Paryż. W marcu 1832 r. Adam Mickiewicz opuścił Wielkopolskę i wyruszył przez Drezno do Paryża. W 1834 r. poślubił Celinę Szymanowską.

Wykładał literaturę łacińską na Uniwersytecie w Lozannie (1839-1840), następnie zaś - literaturę słowiańską w College de France (1840-1844). W związku z głoszeniem idei Andrzeja Towiańskiego został usunięty z tej drugiej uczelni.

25 marca 1848 r. Adam Mickiewicz uzyskał audiencję u Piusa IX, cztery dni później utworzył ochotniczy legion polski - późniejszy Zastęp Polski. Po powrocie do Paryża pracował jako bibliotekarz w paryskiej Bibliotece Arsenału. W marcu 1855 r. zmarła po długiej chorobie żona poety. We wrześniu tego samego roku Adam Mickiewicz wyjechał do Turcji. Pragnął utworzyć tam polskie legiony, które miały walczyć z Rosją pod wodzą Napoleona III.

Adam Mickiewicz zmarł nagle 26 listopada 1855 r. w Konstantynopolu. Został pochowany we Francji na polskim cmentarzu w Montmorency. Prochy Adama Mickiewicza sprowadzono do Polski w 1890 r. i pochowano w podziemiach Katedry Wawelskiej w Krakowie.