1. Ślub Tetydy i Peleusa. 2. Kłótnia trzech bogiń o złote jabłko z napisem "dla najpiękniejszej". 3. Decyzja Parysa o przyznaniu jabłka Afrodycie. 4. Powrót Parysa do Troi. 5. Wyprawa Parysa do Sparty. 6. Porwanie Heleny. 7. Przygotowanie Greków do wojny. 8. Ofiara z Ifigenii. 9. Poselstwo Greków na czele z Odyseuszem. 10. Spór Achillesa z...