Błędy pomiarowe Da - niepewność przeciętna (średnia wartość bezwzględna) Dx - niepewność standartowa (średnia kwadratowa) a1 - pierwszy pomiar (an- n- pomiar) Da1 - błąd bezwzględny pierwszego pomiaru (Dan- błąd bezwzględny n- pomiaru) n - ilość pomiarów A - średnia wartość mierzonej wielkości Db - błąd bezwzględny wyniku b - wynik działania Dd - błąd względny pojedynczego pomiaru De - błąd względny wyniku w przedziale (A-Dx;A+Dx) mieści się ok.2/3 pomiarów danej wielkości Dd=Da1/a1 De=Db/b równość dzięki której możemy wyliczyć błąd bezwzględny (Db)...