„Zaskoczenie jako jedno z uwarunkowań bezpieczeństwa państwa. Analiza na bazie doświadczenia historycznego – Atak na World Trade Center” Samo słowo zaskoczenie można interpretować na wiele sposobów dlatego próbując definiować to pojęcie warto zajrzeć do słownika języka polskiego PWN, który zawiera wiele różnorodnych objaśnień tego terminu. Są to m. in. : napaść na kogoś niespodziewanie, zdarzyć się lub wystąpić nieoczekiwanie dla kogoś, wprawić kogoś w zdumienie lub zakłopotanie czymś niespodziewanym, wpaść we właściwe miejsce i zacząć prawidłowo działać. Moja praca skupia się na dwóch pierwszych interpretacjach tego zjawiska. Element zaskoczenia odgrywa świetną rolę w polityce militarnej państwa. Jest jednym z najskuteczniejszych działań strategicznych i zazwyczaj daje ogromną szansę na zwycięstwo. Aby zminimalizować takie zagrożenia powinno się inwestować w systemy obronne kraju. Zmienność, nieprzewidywalność i zaskoczenie stanowią podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa. Wynikają one z natury naszego świata, nieustannie rozwijającej się przyrody a przede wszystkim technologii. Wszystkie te czynniki powodują nieuchronne i stałe zmiany, działania których czasem nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wszystkie te uwarunkowania są ściśle ze sobą powiązane i stanowią integralną całość. Te trzy czynniki odgrywają natomiast ogromną rolę w bezpieczeństwie państwa. Wiążą się one z szeroko pojętymi zagrożeniami, których dany kraj, społeczeństwo nie było w stanie przewidzieć. Warto się zastanowić czy można chociaż w minimalny sposób przygotować się na takie niespodziewane ataki? Może warto skupić się na systemach obronnych państwa, aby żadne zaskoczenie nie miało miejsca? Myślę, że nikt nie miałby problemu aby wymienić chociaż jedno wydarzenie historyczne, które było efektem zaskoczenia. Jednym z takich zjawisk był chociażby dzień 17 września 1939r., atak na Pearl Harbor, Hiroszimę. Kolejnym świetnym przykładem może być atak na World Trade Center z 11 września 2001r. Możemy zatem stwierdzić, że pomimo ewolucji systemów zabezpieczenia państw, element zaskoczenia jest nadal najskuteczniejszą formą ataku. Amerykanie, oprócz Izraelczyków, są najczęstszym obiektem ataków terrorystycznych na świecie. W latach 80-tych celem zamachowców stawały się przeważnie ambasady i bazy wojskowe USA. Natomiast już w latach 90-tych skala terroru rosła w zastraszającym tempie i została skierowane na instytucje, budynki, w samym centrum USA. Pierwszy atak terrorystyczny na terenie Stanów Zjednoczonych miał miejsce 26 lutego 1993r i to właśnie w budynku World Trade Center. Zamachowcy...