1.Panowanie Lajosa. 2.Ciąża Jokasty. 3.Narodziny syna pary królewskiej. 4.Lajos i Jokasta porzucają swego syna. 5.Edyp w "rodzine zastępczej". 6.Dorastanie i ciekawość Edypa o swój los. 7.Wyprawa do wyroczni. Edyp dowiaduje się, że: a)zabije swego ojca b)wyemigruje do Teb. 8.Spotkanie ojca i syna, Lajosa i Edypa. 9.Kłótnia z Lajosem na drodze to Teb. 10.Edyp zabija Lajosa. 11.Dotarcie do Teb. 12.Zmagania ze Sfinksem. 13.Edyp rozwiązuje zagadkę Sfinksa. 14.Sfinks skacze w przepaść. 15.Edyp zostaje królem Teb. 16.Ślub matki i syna, Jokasty i Edypa. 17.Narodziny dzieci. 18.Śmierć dwójki dzieci. 19.Plaga Teb. 20.Odpowiedzialność Edypa za plagę Teb....