Polska obejmuje dwa duże dorzecza europejskie: Wisły (54% obszaru Polski) oraz Odry (34% obszaru Polski). Zlewiska: Bałtyku (dominuje – 99,72%). Morza Czarnego (0,20%). Morza Północnego (0,08%). Te trzy zlewiska powodują, że mamy w Polsce dział wodny (pd. Polska – Karpaty i Sudety). Asymetria – jest to cecha charakterystyczna sieci rzecznej dopływów: dorzecze Odry – 30:70 (dopływy lewe:dopływy prawe). dorzecze Wisły – 27:73. Asymetria jest głównie wynikiem nachylenia terenu oraz historii rozwoju środowiska w ciągu ostatniego miliona lat (lodowce pradoliny). Dorzecza Wisły i Odry są asymetryczne, tzn. prawa część dorzecza jest większa, posiada więcej dopływów i są one dłuższe. Asymetria wynika z nachylenia terenu Polski z południowego- wschodu w kierunku północno – zachodnim oraz równoleżnikowego przebiegu pradolin. Asymetria polskich rzek są asymetryczne w stosunkuL/P = 30%/70%. Polska jest średnio zasobna w te wody. Zasobne zbiorniki wód podziemnych są powszechne w Polsce południowej (Karpaty i Sudety) oraz w...