Potrzeby fizjologiczne- są to m.in. potrzeby związane z zaspokojeniem jedzenia, picia, snu, odpoczynku, odczuwanie przyjemnych doznań, kontaktu emocjonalnego, sensu życia i funkcjonowania w społeczeństwie, poznawania nowych ludzi. Potrzeba bezpieczeństwa- miejsce zamieszkania, opieka ze strony rodziny, oparcie/ wsparcie w drugiej osobie, spokój, wolność, niezależność, wolność od lęku, strachu, stresu, stabilność, pewność zatrudnienia, uzyskanie odpowiedniego wynagrodzenia, w przyszłości możliwość rozwoju dla siebie i rodziny. Potrzeba przynależności- więź rodzinna, społeczna, miłość, akceptacja przez drugą osobę, założenie rodziny, nawiązywanie nowych znajomości w szkole, pracy, funkcjonowanie na danym terenie przynależność do danej grupy. Potrzeba szacunku- szacunek przez innych i samego siebie, zaufanie do siebie, poczucie własnej wartości, poważanie, uznanie przez innych ,szacunek, docenianie starań w otoczeniu, w szkole, pracy, przez rodzinę, przyjaciół, dzieci partnera, pewność siebie, rozwój psychiczny, motywacja, ambicja, wykazanie się, udowodnienie że nie jest się tym ostatnim, najgorszym, wzmacnianie w sobie poczucia pewności siebie i...