Potrzeby fizjologiczne- są to m.in. potrzeby związane z zaspokojeniem jedzenia, picia, snu, odpoczynku, odczuwanie przyjemnych doznań, kontaktu emocjonalnego, sensu życia i funkcjonowania w społeczeństwie, poznawania nowych ludzi.

Potrzeba bezpieczeństwa- miejsce zamieszkania, opieka ze strony rodziny, oparcie/ wsparcie w drugiej osobie, spokój, wolność, niezależność, wolność od lęku, strachu, stresu, stabilność, pewność zatrudnienia, uzyskanie odpowiedniego wynagrodzenia, w przyszłości możliwość rozwoju dla siebie i rodziny.

Potrzeba przynależności- więź rodzinna, społeczna, miłość, akceptacja przez drugą osobę, założenie rodziny, nawiązywanie nowych znajomości w szkole, pracy, funkcjonowanie na danym terenie przynależność do danej grupy.

Potrzeba szacunku- szacunek przez innych i samego siebie, zaufanie do siebie, poczucie własnej wartości, poważanie, uznanie przez innych ,szacunek, docenianie starań w otoczeniu, w szkole, pracy, przez rodzinę, przyjaciół, dzieci partnera, pewność siebie, rozwój psychiczny, motywacja, ambicja, wykazanie się, udowodnienie że nie jest się tym ostatnim, najgorszym, wzmacnianie w sobie poczucia pewności siebie i wiary w swoje siły i możliwości.

Potrzeba samorealizacji- indywidualna potrzeba rozwoju możliwości, kształtowanie ich i szlifowanie, doszkalanie, potrzeba piękna, odkrywanie nowych nieznanych możliwości, miejsc, poznawanie nie tylko przez naukę ale i poznawanie nowych rzeczy, tego dotąd nie znaliśmy, nie doświadczyliśmy, pasjonowanie się, fascynacja, rozwój zainteresowań, stała praca i rozwój w niej, awanse, być może założenie własnej działalności.

Aby potrzeby wyższego rzędu mogły być spełnione należy najpierw zaspokoić potrzeby niższego rzędu. Wszystkie potrzeby musimy spełniać w miarę możliwości aby być szczęśliwym.