Werter jest głównym bohaterem książki „Cierpienia młodego Wertera” napisanej przez Johanna Wolfganga Goethego. Werter to człowiek młody i solidnie wykształcony, chętnie czytający literaturę. Postać poznajemy, gdy wyjeżdża ona na wieś, by uchronić się od doświadczania negatywnych skutków miłosnej przygody, w którą się uwikłał. Chcąc uciec od problemów, właśnie osiedlając się w Wahlheim Werter pośrednio doprowadza do poznania sympatii jego życia. W przytoczonym fragmencie mężczyzna daje wyraz swojemu szczęściu, pisze o miłości, którą darzy Lottę. Idealizuje ją, wszystko co się z nią wiąże wydaje mu się być nieskazitelne. Jego uczucia do niej są tak silne, że przeprowadza się nawet, by znaleźć się bliżej ukochanej, przysłania mu ona widok na każdą inną kwestię. Znajomość ta dostarcza mu wielu radosnych chwil, powoduje, że nabiera chęci do życia, skłania do refleksji. Werter należy do osób, które od podejmowania czynnych działań wolą marzenia i rozmyślania. Bohater zamiast spróbować zawalczyć o ukochaną, ogranicza się do narzekania na niesprawiedliwości i niegodziwość losu. Główna postać, mimo zdobytego wykształcenia, nie gardzi osobami nieposiadającymi książkowej wiedzy i wywodzącymi się z niższych warstw społecznych. Wręcz przeciwnie, Werter wydaje się być zafascynowany prostymi, dobrymi ludźmi, których poznaje podczas pobytu w wiosce. Lubi towarzystwo, lecz mimo to czuje się samotny, wyobcowany oraz niezrozumiany przez otoczenie. Zależy mu na opinii innych, wyproszenie z przyjęcia staje się dla niego powodem cierpienia. W dalszej części przytoczonego fragmentu bohater wypowiada się na temat natury. Zachwyca się on jej urokami, wzbudza ona w nim pragnienie jeszcze bliższego kontaktu. Przyroda staje się ukojeniem dla jego uczuć, sprawia, że nie musi on przelewać ich na papier. Jest ona źródłem wielu jego pozytywnych emocji, fascynuje go swym pięknem, ma dla niego w pewnym momencie nawet większe znaczenie niż pisarstwo (Werter prosi przyjaciela, by nie przysyłał mu dzieł). Znaczną rolę w życiu bohatera odgrywała również literatura. Początkowo poświęca on uwagę Homerowi, potem czyta „Pieśni Osjana”, w książkach szukając odbicia sytuacji, w której obecnie się znajduje. Zmiana dzieła, którego lekturze się oddawał wiązała się też ze zmianą światopoglądu, której pod wpływem opisanych wydarzeń uległ. Relacja z Charlottą paradoksalnie staje się także przyczyną największych udręk bohatera. Werter świadomie dąży do zaprzyjaźnienia się z nią i jej rodziną, spędza w jej towarzystwie cudowne chwile, pozwala swoim uczuciom przybierać na sile. Jest przekonany, iż Lotta...