Kompozycja III cz. "Dziadów"

* dedykacja Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi i Feliksowi Kółakowskiemu

* przedmowa - cel napisania utworu, przedstawia Novosiltzoffa

* prolog - przmiana Gustawa w Konrada - patriotę, imię Konrad na wzór "Konrada Wallenroda", dobre i złe duchy walczą o duszę Konrada, duchy zła - lewa strona, a duchy dobra - prawa strona, walczą o niego, bo jest poetą, oddziałuje na innych

*AKT I - scena I - więźniowie w celi, rozmawiają o tych prześladowaniach, nie wiedzą czemu są więzieni

*scena II - "Wielka improwizacja" - Bóg milczy, bo Konrad rząda zamiast prosić

*scana III - egzorcyzmy - wypędzenie złych duchów z Konrada

*scena IV - modlitwa Ewy za uwięzionych i za poetę Konrada

*scena V - widzenie księdza Piotra, zobaczył on przyszłe losy Polski i Polaków

*scena VI - sen senatora, sen zmienia się w koszmar

*scena VII - Salon Warszawski - ocena polskiego społeczeństwa, postawy Polaków.