Kompozycja III cz. "Dziadów" * dedykacja Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi i Feliksowi Kółakowskiemu * przedmowa - cel napisania utworu, przedstawia Novosiltzoffa * prolog - przmiana Gustawa w Konrada - patriotę, imię Konrad na wzór "Konrada Wallenroda", dobre i złe duchy walczą o duszę Konrada, duchy zła - lewa strona, a duchy dobra - prawa strona, walczą o niego, bo jest poetą, oddziałuje na innych *AKT I - scena I - więźniowie w celi, rozmawiają o tych prześladowaniach, nie wiedzą czemu są więzieni *scena II - "Wielka improwizacja" - Bóg milczy, bo Konrad rząda zamiast prosić...