Globalizacja Globalizacja to zespół procesów i zjawisk, współorganizujących i współtworzących współczesny świat. Oznacza tworzenie nowego typu powiązań między przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Jest określeniem procesu w którym wydarzenia, decyzje i działania występujące w jednej części świata mają znaczące konsekwencje dla pojedynczych ludzi i całych społeczeństw w odległych nawet częściach globu. Obszarami globalizacji są finanse, rynki, technologia, modele konsumpcji i style życia. A także obraz ujednoliconego świata. Globalizacja zapewnia korzyści wynikające przede wszystkim z rozszerzenia skali produkcji i przedłużenia cykli życia produktów. Globalizacja ma co najmniej trzy znaczenia: - odnosi się do procesu umiędzynarodowienia stosunków społecznych - oznacza nową fazę modernizacji i rozwoju kapitalizmu z naciskiem na stosunki międzynarodowe - określa nowe tendencje w rozwoju kultury Pozytywnymi skutkami globalizacji są: - Szybszy przepływ kapitału - Rozwój globalnych powiązań gospodarczych i kulturalnych - Większa tolerancja narodowa - Rozwój rynku zbytu - Obniżenie cen produkcji - Łatwiejszy dostęp do nowocześniejszych i tańszych towarów - Łatwość komunikowania się Negatywne skutki globalizacji: - Upadek małych przedsiębiorstw - Osłabienie roli państwa, a zwiększenie roli korporacji - Wzrost ilości śmierci - Przyrost ludności - Niszczenie środowiska - Zagrożenie tożsamości narodowej - Łatwe przenoszenie się kryzysów gospodarczych w różne regiony świata Przejawy globalizacji w życiu codziennym: Proces ten wzmacniany jest przez rozwój światowego systemu finansowego i walutowego oraz gospodarkę zagraniczną. Dzięki temu procesowi mamy do czynienia z nowoczesna technologia, nasz kraj lepiej się rozwija, podstawa jest już telefon, komórka czy tez Internet. Globalizacja umożliwia nam integracje z innymi ludźmi, łatwiej nam się komunikować, przyczynia się do zmniejszania wrogości wśród narodów, co zapewne zmniejsza ryzyko doprowadzenia do wojen czy konfliktów. Przyczyny globalizacji: