1.Nazwa epoki: Średniowiecze - z łac. medium tempora - wieki średnie. Nazwa epoki powstała w XV – XVI wieku, kiedy to (błędnie) sądzono, iż epoka ta jest tylko okresem przejściowym pomiędzy dwiema wielkimi epokami – Starożytnością oraz Renesansem, a także jest epoką, która w zasadzie nie wniosła nic nowego i nie zasługuje na inną, właściwą sobie nazwę. „Wieki średnie”, w odczuciu ludzi Renesansu, były po prostu ciemnym, mało znaczącym okresem pośrednim. Nazwa nadana epoce przez ludzi renesansu, jako wyraz lekceważenia dla osiągnięć tego okresu. Wielkość tej epoki dostrzelgli romantycy w XIX wieku. 2.Czas trwania epoki: • wczesne średniowiecze 476 r. - X w. • faza dojrzała X w. - XIII w. • zmierz epoki XIV - XV • koniec: 1450 - wynalezienie druku przez Gutenberga 1453 - upadek Konstantynopola 1492 - odkrycie Ameryki • w Polsce średniowiecze zaczęło się 966r , a skończyło w VI w. 3. Filozofia epoki: • augustynizm – filozofia św. Augustyna zwana dramatyczną zakładająca, że człowiek jest istotą cielesną i duchową. Ciało dąży do tego co ziemskie, a duch kieruje w stronę Boga. Powoduje to wewnętrzne rozdarcie i niepokój. • tomizm – twórcą tomizmu jest św. Tomasz z Akwinu; filozofia harmonijna zakłada, że każdy człowiek ma swoje miejsce w hierarchii społecznej, próba wybicia się z warstwy jest grzechem przeciwko Bogu. • franciszkanizm – św. Franciszek z Asyżu, program wiary radosnej, opartej o ewangelię, zakładał prostotę i ubóstwo, dostrzeganie miłości Boga w pięknie świata. 4. Cechy stylu romańskiego: • małe i wąskie okna • grube i masywne mury • absydy (niewielkie pomieszczenia w kształcie półkola przylegające do głównej bryły Kościoła) • budowle z prostych brył • ciemne wnętrza • wnętrza pozbawione ozdób, jedynie płaskorzeźby znajdowały się na kolumnach • sklepienia kolebkowe Przykłady sztuki romańskiej: • Kościół św. Piotra i Pawła w Kruszwicy • Kościół w Tyńcu • Kościół św. Andrzeja w Krakowie • krypta św. Leoparda na Wawelu • Drzwi gnieźnieńskie 5. Cechy sztuki gotyckiej: podstawa budowli była wzniesiona na planie krzyża, system halowy i bazylikowy, strzelistość (podyktowana chęcią wznoszenia się do Boga) i smukłość budowli, system konstrukcji budowli –szkieletowy, oparty na przyporach, zastosowanie filarów i żeber wewnątrz budowli, cegła podstawowym materiałem budowlanym, wewnątrz budowli sklepienia krzyżowo – żebrowe, wachlarzowe, siateczkowe, gwieździste, kryształowe i palmowe, okna, portale i inne elementy zakończone ostrymi łukami (łuk łamany), wysokie, smukłe okna zdobione witrażami, rozwój architektury świeckiej np.: ratusze,...