Historia według definicji encyklopedycznej jest to nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw. Czym jest dla mnie? Moja definicja w pewnych kwestiach pokrywa się z tą encyklopedyczną. Dla mnie historia jest nauką, badającą ludzkie dzieje, zajmującą się przeszłością, mającą ogromy wpływ na rozwój i losy świata oraz ludzkości. Historia jest każdym przeżytym przez nas dniem, każdą chwilą, która już nie wróci. Czymś co nigdy się nie powtarza. Dzięki historii jesteśmy świadomi błędów, jakie popełnili nasi przodkowie, możemy ocenić skutki tych decyzji, starać się nie powielać ich błędów, chociaż nie zawsze to wychodzi. Pierwszym z brzegu przykładem może być wybuch II wojny światowej. Nauczeni doświadczeniem, po zakończeniu I wojny powinniśmy robić wszystko, aby nie dopuścić do sytuacji, do której doszło w 1 września 1939 roku. Dzięki takiej historii, mamy świadomość ile osób poświeciło życie dla ojczyzny, abyśmy my mogli teraz tworzyć historię coraz lepszą bez wojen i walk. Historia jest również sztuką. Dzięki niej powstało wiele dzieł wybitnych autorów jak na przykład powieść H. Sienkiewicza pt „Krzyżacy” czy też jego Trylogia „Ogniem i mieczem”, „Potop” i „Pan Wołodyjowski”. Wielu malarzy szukało inspiracji do swoich dzieł w historii, w szczególności w bitwach. Jednym z nich był Jan Matejko, który namalował „Bitwę pod Grunwaldem”. Obraz znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie gdzie można podziwiać jego odnowioną wersję. Aby przekazać historię nowym pokoleniom powstają muzea historyczne. Jednym z nich jest Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie - można prześledzić tam powstanie dzień po dniu dzięki kartkom z kalendarza. W podziemiach znajduje się również sala "Niemcy w okupowanej Warszawie" przedstawiająca historię lat 1939-1944 widzianą oczami tych, przeciwko którym wybuchło. Chętni mogą przejść przez kanał, udostępniony w tej części ekspozycji. Najbardziej znanym przykładem muzeum-skansenu jest Auschwitz-Birkenau. Każdy polak przynajmniej raz w swoim życiu powinien tam pojechać i zobaczyć jak wygląda miejsce, którym zginęły tysiące ludzi. Jak wygląda Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. Podczas Euro 2012 zabrano tam nawet piłkarzy z różnych reprezentacji, aby przedstawić im tą straszną historię. Dla mnie wizyta tam, również nie była niczym przyjemnym. To miejsce wywarło na mnie ogromne wrażenie. Będąc tam zdałam sobie sprawę z tego, że w tym miejscu zginęło ponad milion ludzi. Według...