1.Koloseum - rzymski amfiteatr Flawiuszów. Koloseum powstało w latach 70-82r. Jest to ogromna budowla eliptyczna (dł. osi 188 i 156 m, obwód 524 m, wys. 48,5 m), z pojemną widownią (około 50 tysięcy miejsc) z 4 galeriami komunikacyjnymi oraz areną z systemem podziemnych korytarzy.

W Koloseum odbywały się m.in. walki gladiatorów z oraz polowania na dzikie zwierzęta. Od połowy XVIII wieku Koloseum otoczone jest opieką jako miejsce męczeńskich śmierci pierwszych chrześcijan.

Nazwa Koloseum została nadana we wczesnym średniowieczu od znajdującego się w pobliżu ogromnego posągu Nerona.

2.Panteon - jest uznawany za jedną z najwspanialszych budowli w Rzymie. Powstawał w latach 118 – 126r. z inicjatywy Hadriana.

Został wzniesiony ku czci bogom. Wewnątrz świątyni znajdował się ołtarz, gdzie zwierzęta były święcone i palone. Dym wydobywał się na zewnątrz poprzez otwór na wierzchołku kopuły.

Panteon jest wysoki na 22m, a szerokość kopuły wynosi 43,3m. Został zbudowany głównie z kamienia i betonu.

Wewnętrzną ścianę Panteonu wyłożono granitem oraz żółtym marmurem. Dodatkowo przecina ją siedem równomiernie rozłożonych wnęk. Każda wnęka jest poświęcona jednemu z bogów: Jowisz, Mars, Neptun, Wenus, Merkury, Saturn oraz Pluton.

Panteon był największą kopułą na świecie przez około 1300 lat, do momentu kiedy powstał Brunelleschi’s Dome we Florencji (1420-36r.)

3.Akwedukty Rzymskie - w dosłownym znaczeniu oznacza „ciąg wodny”. Były to wodociągi dostarczające mieszkańcom Rzymu wodę. Przy ich budowie wykorzystywano zasadę stałego pływu. Następnie woda była dostarczana do łaźni, fontann lub szalet publicznych, co bogatszych domów.

Rzym liczący około 1 miliona mieszkańców był zaopatrywany z wodę przy pomocy 11 akweduktów, które w sumie liczyły około 420km długości, z czego tylko 47km przebiegało pod powierzchnią ziemi.

Sukces rzymskich akweduktów tkwił w technice budowy ich arkad. Spadek w rzymskich akweduktach wynosił zaledwie kilkadziesiąt centymetrów na kilometr. Woda była prowadzona w rurach wykonanych z terakoty lub ołowiu. Rury były prowadzone pod ziemią lub nad ziemią w ceglanej konstrukcji dwu lub trzykondygnacyjnej.

Pierwszym akweduktem rzymskim był Aqua Appia, wzniesiony w 312r. p.n.e. Prowadził on wodę z odległych o 16km Wzgórz Albańskich. Drugim powstałym akweduktem był Anio Vetus powstały w 272r. p.n.e.

4.Łuki triumfalne – są jednymi z najbardziej charakterystycznych budowli architektury rzymskiej. Były wznoszone w uznaniu zasług dla wielkich wodzów. Do triumfu po odniesionym zwycięstwie miał prawo naczelny wódz, konsul, dyktator czy pretor, który samodzielnie poprowadził kampanię, następnie odniósł zwycięstwo w wojnach, w których zginęło, co najmniej 5000 żołnierzy wroga.

Łuk triumfalny była to tak jakby brama zdobiona płaskorzeźbami. Na szczycie przeważnie stał posąg zwycięscy.

Najstarsze łuki triumfalne pochodzą z IIw. p.n.e (nie zachowały się). W samym Rzymie można zobaczyć łuki Oktawiana Augusta, Tytusa, Septymiusza Sewera, Galiena lub Konstantyna Wielkiego.

5.Kolumna Trajana – została wzniesiona w 113r. n.e w Rzymie na Forum Trajana dla upamiętnienia zwycięstwa nad Dakami. Budowla (bez wliczania wysokości posągu) liczy 39,83m wysokości; sam trzon kolumny ma wysokość 26,62m. Zbudowany jest on z 17 kamiennych bębnów z marmuru kanaryjskiego.

Kolumna ustawiona jest na cokole, w którego wnętrzu spoczywają urny z prochami Trajana oraz jego żony Plotiny.

Na szczycie kolumny Trajan nakazał umieścić orła. Po jego śmierci z polecenia Hadriana orzeł został zamieniony na posąg samego Trajana. W 1587 roku na miejsce posągu Trajana postawiono posąg św. Piotra.

Prawie cała kolumna pokryta jest reliefami przedstawiającymi przygotowania oraz samą wojnę z Dakami. Łącznie, relief składa się z 155 scen ułożonych chronologicznie. Relief przetrwał do naszych czasów w dosyć dobrym stanie. Jedynie brak na nim farb, jakimi był pomalowany.

6.Drogi rzymskie – łączna długość wybudowanych przez rzymian dróg wynosiła ponad 70 tysięcy kilometrów. Ich głównym celem było ułatwienie przemieszczania się kupców oraz legionów. Pozwalały również na szybsze przekazywanie informacji dzięki zorganizowanej wzdłuż dróg poczty państwowej.

Drogi rzymskie należą do najważniejszych osiągnięć inżynieryjnych starożytnego Rzymu. Wiele kilometrów tych dróg przetrwało do dzisiaj.

Budowa dróg:

1) Na sam spód kładziono duże kamienie i piach.

2) Jak drugą warstwę dawano żwir i kamienie.

3) Na samej górze kładziono kamienie brukowe.

7.Rzeźba rzymska – rzeźby powstawały głównie dla zamożnych, kolekcjonujących dzieła sztuki mieszkańców Rzymu. Rzeźby służyły w głównej mierze do dekoracji wnętrz i ogrodów.

Rzeźbiarstwem zajmowali się głównie:

1) Pazyteles - Grek pracujący na południu Cesarstwa Rzymskiego w latach 60-40r. p.n.e.

2) Salpion, Sosibos, Pomtion - Ateńczycy żyjący na przełomie er. Zajmowali się głównie wytwarzaniem pięknych rzeźb w kształcie naczyń, których głównym przeznaczeniem była dekoracja obiektów architektonicznych.

Najczęściej stosowanym materiałem rzeźbiarskim był marmur, który zazwyczaj polerowano aż do połysku. Do jego obróbki stosowano zazwyczaj dłuta, młoty i pilniki.

8.Mozaika rzymska - dekoracje o różnej kolorystyce, fakturze i kształcie wykonywane z drobnych kawałków szkła/ceramiki. Elementy były przyklejane do podłoża za pomocą zaprawy wapiennej/cementowej lub żywicy. Ceramikę stosuję się do dziś do zdobienia posadzek, ścian, kopuł, sklepień lub absyd w budownictwie sakralnym i świeckim.

Najstarsze znane wytwory ceramiczne pochodzą sprzed pięciu tysięcy lat.