Cezary baryka to główny bohater powieści stefana żeromskiego przedwiosnie, który zmienia sięw trakcie trwania wydarzeń, dojrzewa psychicznie , ide owo, emocjonalne. To inteligent , patriotą, altruista, człowiek wrażliwy na krzywdę społeczną. Ma poczucie odpowiedzialnosci za innych ludzi, za naród, czuje się w obowiązku pracować działać dla dobra ogółu....