1. Przybycie do pałacu Kapłana. 2. Niepokój Edypa o sytuację w mieście. 3. Prośba Kapłana w imieniu ludu Teb o uratowanie. 4. Wysłanie do pityjskiej wyroczni Kreona by dowiedzieć się jak uratować ludność. 5. Powrót Kreona z wiadomością, ze wszystkie nieszczęścia opuszcza miasto zostanie pomszczona śmierć poprzedniego władcy. 6. Obietnica Edypa o odnalezieniu mordercy. 7. Wezwanie do pałacu wróżbitę by ten opowiedział w szczegółach przebieg dawnej zbrodni. 8. Ociąganie się z udzieleniem odpowiedzi Tyrezjasza (wróżbity). 9. Zarzucenie oszustwa i spisku starcowi przez króla. 10 Rzucenie na Edypa klątwy przez wróżbitę. 11. Opowieść starca o tym ,że to Edyp jest winny śmierci poprzedniego władcy. 12. Podejrzenie króla o spisek Kreona, chętnego do objęcia tronu. 13. Opowieść Jokasty o śmierci pierwszego męża. 14. Zrozumienie przez Edypa, że to on jest mordercą Lajosa. 15. Przybycie posłańca z wiadomością o śmierci władcy Koryntu - Polybosa. 16. Ulga Króla, że nie spełni...