Co to jest liryka?

Liryka to:

-tekst, pisany prozą przez poetę

-monolog

-ujawnienie własnego 'ja'

-zapis stanu ducha autora

Liryka jest wyrażaniem:

-osobistych wrażeń

-uczuć

-przemyśleń

-refleksji

-emocji

Kto mówi w wierszu?

Osoba mówiąca w wierszu to:

-'Ja' liryczne

-nadawca monologu

-wypowiadający swoje doznania, przeżycia, myśli

-podmiot liryczny

-bohater

-osoba fikcycjna

-postać odbijająca sylwetkę duchową poety

Rodzaje liryki:

Liryka bezpośrednia:

-podmiot liryczny ujawnia się w pierwszej osobie

-wiemy co czuje podmioy liryczny

Liryka pośrednia:

-nie ujawnia się 'ja' liryczne

-nie są nazywane stany emocjonalne

-uczucia są tylko sygnalizowane

-trzeba dokonać interpretacji

-wymaga rozumienia języka poezji

Język poetycki:

-jest rytmiczny

-charakteryzuje się powtarzalnością niektórych elementów

-musi być zbudowany z wersów i strif

-ma melodyjne brzmienie

-ma obraz poetycki

-łączy słowa użyte niezgodnie z ich znaczeniem

-nadaje słowom nowe znaczenia

-zawiera środki stylistyczne (np.: metafory, epitety, porównania, przenosnie)

-jest mową wiązaną