W poniższej pracy przeanalizuje. „ Hektor - heros czy głowa rodziny”. Na podstawie fragmentu pieśni szóstej „Iliady” Homera. Moim zdaniem ów bohater był tak samo jednym i jak drugim. Swoje zdanie uzasadnię poniższymi argumentami. Na początku przybliżę trochę postać Hektora. Ten antyczny wojownik był synem Priama oraz Hekabe. Najdzielniejszy bohater Troi miał żonę Andromachę i syna Astyanaksa. Posiadał dwóch braci: Parysa, Deifoba oraz jedną siostrę Kasandrę. Był najczystszym z walczących o swoje miasto. To tyle przejdźmy do cech. Pierwszym dowodem na to iż Hektor był herosem jest jego waleczność. W pieśni szóstej „Iliady” mówi, że nie mógłby zostać w mieście jak tchórz, z daleka od bitwy. Chciał walczyć o sławę dla siebie i swojej rodziny. Zawsze z przodu nigdy nie chował się z tyłu. Gdy zginą opłakiwały go tłumy. Każdy miał go za bohatera oraz dobrego człowieka. Drugim argumentem jest odwaga Hektora i to, iż zawsze myślał o innych nigdy nie martwił się o siebie. Na przykład w pieśni szóstej walczył w trosce o mieszkańców antycznej...