W poniższej pracy przeanalizuje. „ Hektor - heros czy głowa rodziny”. Na podstawie fragmentu pieśni szóstej „Iliady” Homera. Moim zdaniem ów bohater był tak samo jednym i jak drugim. Swoje zdanie uzasadnię poniższymi argumentami.Na początku przybliżę trochę postać Hektora. Ten antyczny wojownik był synem Priama oraz Hekabe. Najdzielniejszy bohater Troi miał żonę Andromachę i syna Astyanaksa. Posiadał dwóch braci: Parysa, Deifoba oraz jedną siostrę Kasandrę. Był najczystszym z walczących o swoje miasto. To tyle przejdźmy do cech.Pierwszym dowodem na to iż Hektor był herosem jest jego waleczność. W pieśni szóstej „Iliady” mówi, że nie mógłby zostać w mieście jak tchórz, z daleka od bitwy. Chciał walczyć o sławę dla siebie i swojej rodziny. Zawsze z przodu nigdy nie chował się z tyłu. Gdy zginą opłakiwały go tłumy. Każdy miał go za bohatera oraz dobrego człowieka.Drugim argumentem jest odwaga Hektora i to, iż zawsze myślał o innych nigdy nie martwił się o siebie. Na przykład w pieśni szóstej walczył w trosce o mieszkańców antycznej Troi. Przed walką z Achillesem już wiedział ,że zginie prosił go tylko o oddanie jego ciała rodzicom.Pierwszym przykładem na bycie przez Hektora głównie głową rodziny jest zachowanie jego żony gdy przed walką rozstawał się z nią . Chciał zostać, nie mógł musiał iść walczyć za ojczyne. Z zachowania jego żony (płacz oraz wielki smutek i rozżalenie) może wynikać, że był bardzo dobrym mężem oraz świetnym ojcem .Reasumując Hektor był zarówno głową rodziny jak i herosem wykazałem to odpowiednimi argumentami. Odwołałem się do „Iliady” Homera głównie pieśni szóstej.