SIECI KOMPUTEROWE • Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa to dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą w sposób umożliwiający wymianę informacji. Połączenie może być przewodowe lub bezprzewodowe. • Jakie są podstawowe zastosowania sieci komputerowych? - Komunikacja i wymiana informacji,- współużytkowanie zasobów. • Wyjaśnij pojęcia: LAN, MAN, WAN. LAN (Local Area Network, sieć lokalna) to sieć komputerowa zajmująca stosunkowo niewielki obszar (pomieszczenie, budynek, kilka budynków) będąca najczęściej własnością prywatną, firmową lub organizacyjną, mająca lokalny charakter (np. sieć w domu, szkole, firmie). MAN (Metropolitan Area Network, sieć miejska) to sieć łącząca ze sobą sieci lokalne na terenie miasta. WAN (Wide Area Network, sieć rozległa) duża sieć łącząca ze sobą sieci miejskie i sieci lokalne. • Co to jest topologia sieci? Podaj przykłady. Topologia sieci to sposób połączenia ze sobą komputerów i innych urządzeń sieciowych. Obecnie w sieciach lokalnych najczęściej stosuje się topologię gwiazdy, polegającą na podłączeniu każdego komputera do specjalnego urządzenia sieciowego (przełącznik lub dawniej koncentrator). Przełączniki mogą być ze sobą łączone tworząc bardziej złożone struktury. Do innych topologii możemy zaliczyć topologię magistrali (komputery połączone szeregowo) lub topologię pierścienia (komputery połączone w zamknięty obwód). • Co to jest protokół sieciowy? Podaj przykłady. Protokół sieciowy to zestaw zasad i reguł, swoisty język, za pomocą którego porozumiewają się komputery korzystające z określonego rodzaju usługi. Spośród najczęściej używanych protokołów można wymienić: HTTP (usługa www), FTP (przesyłanie plików), POP3, SMTP (serwery pocztowe). • Co to jest adres komputera w sieci? Jak jest zbudowany adres IP? Adres komputera w sieci to nazwa lub numer jednoznacznie identyfikujący komputer w sieci. Obecnie najpopularniejszy jest internetowy adres IP stosowany również w sieciach lokalnych. Adres IP jest liczbą 32-bitową (32 cyfry w pozycyjnym systemie dwójkowym) dla wygody zapisywaną w postaci czterech liczb oddzielonych kropkami. Jeżeli zastosujemy tradycyjny zapis dziesiątkowy, to każda z tych liczb musi mieścić się w zakresie od 0 do 255. Np. 195.93.178.6, 212.77.100.101. Adres IP nie jest szczególnie wygodny do zapamiętania (możesz sprawdzić jakie strony internetowe kryją się pod podanymi adresami), więc w Internecie stosuje się inny system nazw, a mianowicie DNS. • Wyjaśnij pojęcia sieciowe: serwer i klient. Serwer to program (lub komputer) udostępniający zasoby w sieci. Klient (inaczej stacja robocza) to...