Odyseja to utwór o bardzo kunsztownej budowie. Właściwa akcja trwa zaledwie 40 dni i opiera się na 2 wątkach Odysa i jego syna Telemacha. Wcześniejsze wydarzenia poznajemy dzięki zastosowaniu retrospekcji- bohater o swojej wędrówce opowiada na wyspie Feaków. Utwór ten jest również źródłem wielu toposów, miłości do żony i dziecka.