Odyseja to utwór o bardzo kunsztownej budowie. Właściwa akcja trwa zaledwie 40 dni i opiera się na 2 wątkach Odysa i jego syna Telemacha. Wcześniejsze wydarzenia poznajemy dzięki zastosowaniu retrospekcji-...