Co to jest Unia Europejska?

Unia Europejska (UE) jest to gospodarczo-polityczny związek dwudziestu pięciu, w chwili obecnej, krajów europejskich, będący efektem wieloletniego zbliżania się krajów z Europy Zachodniej.

Założenia

Unia Europejska opiera się na trzech filarach:

I. Zakres działania dwóch Wspólnot Europejskich (głównie sprawy gospodarcze, w tym Unia Gospodarczo-Walutowa); w 2002 roku wygasł zawarty na 50 lat traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, obecnie obowiązujące traktaty to: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

II. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

III. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (do 1999 r. współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych).

Państwa

Do państw Unii Europejskiej należą obecnie: Austria | Belgia | Cypr | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Grecja | Hiszpania | Holandia | Irlandia | Litwa | Luksemburg | Łotwa | Malta | Niemcy | Polska | Portugalia | Słowacja | Słowenia | Szwecja | Węgry | Wielka Brytania | Włochy

Normy

Z książki geografia str. 204

Siedziba generalna

Siedziba generalną Unii Europejskiej mieści się w Brukseli (Belgia), jej biura znajdują się również w Luksemburgu, jej przedstawicielstwa - we wszystkich państwach UE, a delegatury - w wielu stolicach różnych krajów świata.

Waluta Euro

Walutą obowiązującą w Unii Europejskiej jest Euro, będące swego rodzaju zewnętrzną oznaką wspólnej polityki monetarnej i gospodarczej.