Orzeszkowa chciała przedstawić rzeczywistość popowstaniową; przywiązanie do tradycji. Ukazała kult pracy, przywiązanie do historii, walki narodowowyzwoleńczej. Wśród postaci wyróżniamy dwie grupy. Jedna z nich to postacie zaczerpnięte z romantyzmu. Bohaterowie negatywni -...