Biblia- uznana za najważniejszą księgę świata i jeden z głównych filarów kultury europejskiej. Uznawana przez dwie religie - chrześcijan i żydów za świętość napisana pod wpływem natchnienia Ducha Świętego. Stwierdzone jest, że żadna inna księga nie zmieniła życia tak wielu ludzi i nie uczyniła tego w sposób tak niezwykły, jak Biblia. Jako poemat nie zawsze można brać jej treści dosłownie, jest trudna do zrozumienia. Czym więc ten tekst o charakterze religijnym może być dla współczesnego człowieka? Czego w nim szukamy ?

Porównując aktualne czasy z przeszłością stwierdzamy znaczny rozwój cywilizacji, opanowanie sił przyrody i wykorzystywanie jej do własnych potrzeb przez człowieka, rozkwit technologii, postęp w dziedzinie medycyny, wynalezienie leków. To wszystko wiąże się ze znacznie łatwiejszym życiem ludzi niż kiedyś. Jednak to co było, jest i zawsze będzie nam towarzyszyło, to styczność z problemami, kłopotami, wszelkimi trudnościami życiowymi. Mimo ułatwienia nam funkcjonowania nie uwolnimy się od cierpienia. Wiara wiąże się z udręką, której nie można wytłumaczyć. Człowiek nie jest w stanie zrozumieć sensu cierpienia, dlatego wiara jest zaufaniem, pogodzeniem się z przeciwnościami.

Życie współczesnego człowieka jest bardzo skomplikowane, więc, moim zdaniem, Biblia nadaje kierunek ludzkiemu życiu, ukazuje jego cel. Wiele osób przeżywa w swoim życiu okres kiedy znajduje się w trudnym położeniu, przy tym nieraz zadając sobie pytanie ‘Dlaczego?’. Pośród ksiąg Starego i Nowego Testamentu znajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas wątpliwości. Tego współczesny człowiek często szuka w Biblii. Chce zrozumieć, chce uchwycić sens danej sytuacji czy okoliczności, rozszyfrować intencje Boga. Szuka drogi, która prowadzi do prawdziwego poczucia szczęścia.

Pismo Święte pełni funkcję religijno - moralną. Jest nośnikiem idei i zasad. Pomaga nam dokonywać wyborów i odróżniać dobro od zła. Człowiek w hierarchii świata zajmuje najwyższe miejsce jako stworzony na obraz i podobieństwo Pana, jednak musi zdać sobie sprawę z tego, że wszystko przemija. Nawet po naszej śmierci Słońce nadal będzie wschodzić, chmury płynąć po niebie, ludzie nadal będą chodzić na zakupy, a żaluzje w oknach wędrować w górę i w dół. Taki jest mechanizm istnienia - ono wcale się z nami nie liczy. Czas przemija nierówno - raz rwie przed siebie, raz niemiłosiernie się dłuży, ale to nie ma znaczenia. Nigdy nie damy rady go cofnąć. W Biblii znajdziemy wiele wzorów postaw życiowych, wzorów do naśladowania. Bóg chce, abyśmy przeżyli nasze życie w jak najlepszy sposób wobec siebie i wobec innych. A osiągniemy to, dostosowując się do Jego reguł,

na które natkniemy się właśnie w Piśmie Świętym. Uczy nas przy tym miłości, szacunku, wzorcowego postępowania, pokazuje, co w życiu jest najważniejsze. Czytamy o tym, że człowiek jest stworzony po to, aby kochać.

Wszystkich w końcu spotka śmierć, więc musimy umieć uporać się z utrapieniami i wykorzystać nasze życie w pełni, by potem nie żałować zmarnowanego czasu. To wędrówka ku wieczności. Nie da się żyć czymś, co minęło. Pozostają jedynie wspomnienia, które są martwe. Cieszmy się każdym dniem, bo pochodzi od Boga.

Nie bójmy się czytać Biblii. Dzięki niej stajemy się lepszymi i bardziej dowartościowanymi ludźmi. Jest ona głównym źródłem wartości dla współczesnego człowieka. Pomaga w odnalezieniu ‘właściwej drogi’, uczy nas zrozumienia, wzbogaca duszę. Powinna stanowić ważną role w każdej rodzinie.