Biblia- uznana za najważniejszą księgę świata i jeden z głównych filarów kultury europejskiej. Uznawana przez dwie religie - chrześcijan i żydów za świętość napisana pod wpływem natchnienia Ducha Świętego. Stwierdzone jest, że żadna inna księga nie zmieniła życia tak wielu ludzi i nie uczyniła tego w sposób tak niezwykły, jak Biblia. Jako poemat nie zawsze można brać jej treści dosłownie, jest trudna do zrozumienia. Czym więc ten tekst o charakterze religijnym może być dla współczesnego człowieka? Czego w nim szukamy ? Porównując aktualne czasy z przeszłością stwierdzamy znaczny rozwój cywilizacji, opanowanie sił przyrody i wykorzystywanie jej do własnych potrzeb przez człowieka, rozkwit technologii, postęp w dziedzinie medycyny, wynalezienie leków. To wszystko wiąże się ze znacznie łatwiejszym życiem ludzi niż kiedyś. Jednak to co było, jest i zawsze będzie nam towarzyszyło, to styczność z problemami, kłopotami, wszelkimi trudnościami życiowymi. Mimo ułatwienia nam funkcjonowania nie uwolnimy się od cierpienia. Wiara wiąże się z udręką, której nie można wytłumaczyć. Człowiek nie jest w stanie zrozumieć sensu cierpienia, dlatego wiara jest zaufaniem, pogodzeniem się z przeciwnościami. Życie współczesnego człowieka jest bardzo skomplikowane, więc, moim zdaniem, Biblia nadaje kierunek ludzkiemu życiu, ukazuje jego cel. Wiele osób przeżywa w swoim życiu okres kiedy znajduje się w trudnym położeniu, przy tym nieraz zadając sobie pytanie ‘Dlaczego?’. Pośród ksiąg Starego i Nowego Testamentu znajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas wątpliwości. Tego współczesny człowiek często szuka w Biblii. Chce zrozumieć, chce uchwycić sens danej sytuacji czy okoliczności, rozszyfrować intencje Boga. Szuka drogi, która prowadzi do prawdziwego poczucia szczęścia. Pismo Święte pełni funkcję religijno - moralną. Jest nośnikiem idei i zasad. Pomaga nam dokonywać wyborów i odróżniać dobro od zła. Człowiek w hierarchii świata zajmuje najwyższe miejsce jako stworzony na obraz i podobieństwo Pana, jednak musi zdać sobie sprawę z tego, że wszystko przemija. Nawet po naszej śmierci Słońce nadal będzie wschodzić, chmury płynąć po niebie, ludzie nadal będą chodzić na zakupy, a żaluzje w oknach wędrować w górę i w dół. Taki jest...