Obraz człowieka i jego życia ukazany we fragmencie Księgi Hioba i w Psalmie 8 1. Wprowadzenie ( teza np "utwory są różne,pokazują taki sam obraz człowieka" Wprowadzenie do tematu.. ( skąd pochodzą fragmenty ) 2 porównanie -obraz człowieka i jego życia w ksiedze Hiobra -relacja Bóg człowiek -obraz człowieka i jego życia w psalmie 8 3Zakonczenie -podobieństwa i różnice utworów -wnioski Zarówno Księga Hioba jak i Psalm 8 pochodzą ze Starego Testamentu. Księga Hioba jest poematem pouczającym stanowiącym jedną z ksiąg Biblii Hebrajskiej. Księga powstała w V-III w.p.n.e. po zburzeniu Jerozolimy i zawiera 42 rozdziały. Według tradycji rabinistycznej autorstwo Księgi Hioba przypisuje się Mojżeszowi. Psalm 8 jest hymnem pochwalnym przedstawiającym wielkość Jahwe zawartym w biblijnej Księdze Psalmów. Jako autora Psalmu uznaje się Króla Dawida. Dwa przedstawione fragmenty utworów prezentują obraz Boga wszechmogącego i litościwego. Utwory różnią się natomiast postawą podmiotu lirycznego do otaczającego go świata. We fragmencie Księgi Hioba podmiotem lirycznym jest sam Hiob, który przedstawia się jako człowiek cierpiący, wystawiony na męki. W postawie bohatera doświadczonego przez los da się zauważyć poczucie utraty sensu swojego istnienia i przekonanie o dobiegającym końcu życia. Hiob wobec otaczających go ciągle trudów życia nie potrafi zrozumieć dlaczego Bóg zsyła na niego tyle cierpienia i bólu. Potęga wszechmogącego i łaskawego Boga sprawia, że podmiot liryczny czuje wobec Niego jako istota słaba i mu podległa. W Psalmie 8 podmiotem lirycznym jest człowiek wypowiadający się w imieniu szerszej zbiorowości. Z tekstu wynika,...