Polski wynalazek o światowym znaczeniu. Lampa naftowa Rewolucja przemysłowa kojarzona jest zwykle ze sławnymi i wybitnymi nazwiskami Anglików. O Polskach z reguły się nie pamięta, co jest niezwykle krzywdzące zwarzywszy na rolę, jaką odegrali w rozwoju wielu dziedzin techniki. Niektóre z wynalazków naszych rodaków miały duże znaczenie nie tylko dla Polski, ale i dla świata. Jednym z takich osiągnięć było niewątpliwie wynalezienie lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza, czego konsekwencją był rozwój przemysłu naftowego. Ignacy Łukasiewicz był skromnym, polskim aptekarzem. Wraz z Janem Zehem podjął próbę destylacji ropy naftowej, która miała mieć lecznicze działanie w medycynie. Owe badania przejęli w 1852 roku na zlecenie Piotra Mikolascha, który sam nie uzyskawszy pożądanych rezultatów, zrezygnował z prowadzenia dalszych doświadczeń. Oni także nie odkryli medycznych właściwości ropy, co spowodowało, że odrzucając hipotezę zdrowotnych właściwości oleju skalnego, zaczęli prowadzić próby otrzymania paliwa tańszego i bardziej wydajnego niż dotychczasowe. Łukasiewicz do swych badań zastosował destylację frakcjonowaną, w trakcie której w temperaturze ok. 250C otrzymał substancję pozbawioną lekkich frakcji. Na przełomie lat 1852-53 substancję tą rafinował stężonym kwasem siarkowym otrzymując naftę. Jan Zeh uzyskał w Austriackim Urzędzie Patentowym w Wiedniu patent na wytworzony wspólnie z Łukasiewiczem destylat z ropy naftowej. Miało to miejsce 2 grudnia 1852 roku . Niecały rok później polski aptekarz dokonał kolejnego wynalazku, który odmienił zupełnie, znaną dotychczas technikę oświetleniową. Prowadząc długie i mozolne doświadczenia Ignacy Łukasiewicz wykonał projekt lampy, która miała być zasilana paliwem tanim i dającym lepsze efekty oświetleniowe – naftą. W zrealizowaniu planów naukowca pomógł blacharz Adam Bartkowski. Wspólnie stworzyli pierwszy na świecie prototyp lampy naftowej. Początkowo światło uzyskane w jej wnętrzu nie było mocniejsze niż 10-15 świec woskowych, ale kolejne próby pozwoliły im na tyle poprawić jego jakość, aby uzyskać jasne i niekopcące światło. Budowa lampy naftowej oraz jej wygląd wzorowany był na lampach olejowych, jednak starannie ulepszony i zmodyfikowany. Przede wszystkim lampa była bardzo solidna. Nafta znajdowała się w blaszanym, cylindrycznym zbiorniku. Na pojemnik założona była rurka wykonana z metalu, z okienkiem z miki. W rurce znajdowały się także otwory, które umożliwiały przepływ powietrza. Knot był zanurzony w zbiorniku z naftą, z którego był przeprowadzony do metalowej rury, w której się palił. Po raz pierwszy...